Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Brevkasse 2001

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2010 Skriv

Indlæg

Svar

Mig og søgemaskinen
1. december 2001
     Det er en meget god ide med den søgemaskine - men taster jeg "bådeplads", hvad der må antages at være ret nærliggende for en lystig "søger", så får jeg blot en lang næse - men ville måske hellere ha' haft en lang plads!!!

Hilsen
Michael Toppenberg

 
2. december 2001
     Du kan roligt gå ud fra, at hvis du ikke får et brugeligt svar, er det ikke søgemaskinen, der er noget galt med.
     Prøv at udvide søgningen med flere relevante søgeord i samme søgning, f.eks. bådeplads bådplads liggeplads havneplads pladsleje.
     Denne forespørgsel giver 29 mere eller mindre relevante svar, som sætter dig i stand til at indkredse emnet med det helt rigtige søgeord.
     I øvrigt kan du tilmelde dig som ekstern deltager på Internetholdet for at lære noget mere om søgning, hvis du vil gøre dig forhåbning om at være blandt præmietagerne i den igangværende hyggelige, men svære JuleQuiz!

Hilsen Niels N Christensen
Quiz- og webmaster

Hvad med JuleQuizzen?
3. november 2001
     Kan det være meningen, at der stadig fyldes mere og mere på hjemmesiden, uden at der bliver slettet noget af det gamle?
     Når jeg tænker på, hvor meget tid jeg sidste år brugte på at løse JuleQuizzen, frygter jeg det bliver meget værre i år, fordi der er kommet så mange nye sider, som vi deltagere sikkert må piske igennem under vores jagt på de rigtige svar.

En bekymret JuleQuiz-deltager

 
4. november 2001
     En hjemmeside fylder intet, så man kan blive ved at fylde på den. En af mine idéer var og er stadig - langsomt - at grave mig tilbage gennem bådelaugets historiske tåger og vores fælles fortid til starten i 1974. Jeg er ikke kommet længere end til 1997!
      Så la' være med og piv' allerede nu. Det bliver meget værre om nogle år, hvis du ikke er hyppig gæst og holder dig ajour med indholdet.
     I øvrigt har JuleQuiz 2001 været på bedding længe, så hold øje med tilmeldingen i LaguneNyt sidst på måneden.

Hilsen Niels N Christensen
webmaster

Forespørgsel til kassereren
2. november 2001
     På informationsmødet om bestyrelsens planer for et nyt klubhus, fortalte du at prisen for det nødvendige ekstra lån på 300.000 kr. svarede til 2.000 kr. pr. medlem.
     Nu er der gået lidt tid, hvor vi har brugt de små grå - derfor følgende spørgsmål:
     Var der ikke en - indtil videre - ubenyttet kassekredit - også på 300.000, som skulle indgå i finansieringen af byggeriet, og man derfor kan opregne "gælden" pr. medlem til 4.000kr?

Hilsen Nanette & Stig Erskov

 
4. november 2001
     Kassererens svar er af fortrolig karakter, hvorfor det er indsat på de Interne sider.

Hilsen Niels N Christensen
webmaster

Førstegangs-ophaler 3
2. november 2001
Kære ophalings-venner
     Det er tungt at erkende at man er blind - men det er næsten helt umuligt at acceptere at man også er et fæhoved...
     Vi ses til pligtarbejdet i morgen!

Michael Toppenberg

 
2. november 2001
Vi glæder os til at se dig - fæhoved!

Hilsen vennerne

Førstegangs-ophaler 2
2. november 2001
     Ok - den med offentliggørelsen af tidspunktet på hjemmesiden kan jeg ikke komme uden om. Den er jeg tvunget til at æde - men fastholder i øvrigt resten - og øger som straf til tre ristede hos Karina.

Michael Toppenberg

 
2. november 2001
     Når du i morgen, lørdag, kommer til pligtarbejdet, bør du lige kaste et blik på opslaget fra forrige fredag i udhængsskabet på klubhuset, hvoraf det fremgår, hvilke både der skulle op om lørdagen!
     Vi forlanger intet, men hvis det endelig skal være, så foretrækker vi en øl!

Hilsen fra
alle dine ophalingsvenner

Førstegangs-ophaler 1
31. oktober 2001
     Øh Nå... - det var ellers en noget spids tone der møder sådan en "førstegangsoptager" som mig i "ophalingsberetningen"...
     Se - jeg var en, der ikke mødte frem "til tiden" - al den stund at jeg som langdistancemedlem i lauget ikke kendte "normalproceduren" med at møde kl. 8.00. Jeg havde gerne mødt frem, hvis jeg overhovedet havde kendt proceduren - og hvis skribenten med den spidse pen derfor kan vise mig, hvordan jeg skulle kunne finde ud af, at det almindelige fremmødetidspunkt var "kl 8.00", vil jeg vist være meget beriget...
     Det forekommer mig, at der intet sted i det tilsendte eller ophængte "ophalingsmateriale" er anført noget specificeret tidspunkt - nok at man forventede alles tilstedeværelse og hjælpende hånd - hvad der vel er helt rimeligt - men absolut intet specificeret om noget "tidspunkt"...
     Lauget skriver i ophalingsberetningen at "de medlemmer man kunne få fat på", fik man fat på - men jeg må desværre påpege at ingen af de 5 kontaktmuligheder lauget har til mig har været benyttet. Man har min ordinære telefon - der har en telefonsvarer. Man har mit mobilnummer hvortil der er tilknyttet en telefonsvarer. Lauget har min mailadresse og ved, hvor min familie i Guldborg bor - og Lauget ved, at Ivar Christoffersen og jeg kender hinanden godt - og at han med garanti vil kunne få fat på mig - selv med meget kort varsel.
     Lauget - og havnefogeden - ved også, at der er placeret hele to forskellige nøglesæt i Guldborg, så man i en bekommen situation har adgang til min båd - men der har - ikke - været gjort kontaktforsøg! Det hele bliver sådan set kun værre af, at jeg mailede til Michael Tambour, at jeg ville komme kl. 11 og så tage "tørnen til den bitre ende" - og dermed forstået tage opryddertjansen.
     Jeg forstår på den almindelige snak samt ophalingsberetningen, at kranen mod forventning kom i gang allerede om fredagen - og så er al planlægning vist helt omsonst når det ellers er udmeldt, at det var lørdagen, det drejede sig om...  - jeg skulle op som nummer 21 - og havde jeg vidst, at der var almindelig "mødetid" kl. 8.00 - ville jeg alligevel snildt kunne nå det kl. 11 - al den stund at tiden fra kl. 8 til 11 er der tre timer - og skal 21 både op på 3 timer betyder det en gennemsnitlig ophalingstid pr. båd på 8,57 minutter - og det er næppe helt realistisk - selv med et så veltilrettelagt projekt... Jeg opfatter den spidse tone som et spøjst men malplaceret forsøg på at udtrykke en fattig humor - uanset hvad man - som der nævnes i beretningen "må skære ud i pap" for hinanden...
     Jeg havde heldigvis gode venner på stedet, som sørgede for at skuden kom på land - men skulle eventuelle øvrige laugsmedlemmer føle sig belastet ved mit formastelige fravær, kan man hente 2 ristede med brød - det gule og det røde - på min regning hos Karina. - OG KUN 2!!

Michael Toppenberg

 
1. november 2001
     Din meget detaljerede forklaring vedr. dit fravær på ophalingsdagen viser, at du har forstået havneudvalgets opfordring.
     Vi glæder os til at se dig fra morgenstunden ved den fælles søsætning til foråret!

Hilsen
fra alle dine gode venner,
som sørgede for at "Emma" kom på land

Flere faciliteter i nyt klubhus 2
23. oktober 2001
     Selvfølgelig er der problemer forbundet med sådan et projekt og fordele og ulemper må sandelig også nøje afvejes - det kan let kippe over til det rene besvær....
     Men må man ikke gå i højden må man gå i bredden - og det er oven i købet meget handicapvenligt... Så hvor der er vilje, er der vej..!
     Jeg kan i øvrigt ikke se nogen bar, pejs eller udendørs murstensgrill på tegningerne af klubhuset - men nu ved man jo snart ikke, hvad I har i ærmerne?

Michael Toppenberg

 
24. oktober 2001
     Jamen, du har fuldstændig ret i, at lavt byggeri er mere handicapvenligt, men desværre er der ifølge lokalplanen ikke mere plads at bygge på.
     Bare for at få lov til at gøre masteskuret færdigt, skal vi have dispensation. Desuden skal vi sørge for, at der er parkeringsplads og plads til bådene om vinteren, så besvær eller ikke!
     Med hensyn til bar, pejs eller udendørs murstensgrill/rygeovn m.m. er det ikke planlagt for nuværende, men måske der bliver sådanne muligheder senere.

Med sejlerhilsen
Jørgen Eriksen

Flere faciliteter i nyt klubhus 1
22. oktober 2001
     Jeg synes, det er et meget imponerende forslag, der er fremkommet i forbindelse med en eventuel nybygning af klubhuset - det får herved min fulde støtte - og det er en rigtig god ide, der synes at give meget fine muligheder for en rigtig god udnyttelse af faciliteterne.
      Jeg vil derfor gerne blande mig i debatten med et dristigt forslag... Jeg vil foreslå, at hæve rejsningen på bygningen, således, at der kan etableres en eller to mindre ferielejligheder ovenpå selve klubhuset.
     Jeg har hverken kalkuleret eller fuldstændigt gennemtænkt forslaget, men vil umiddelbart antage at hvis man med den almindelige dygtighed holder byggeomkostningerne nede og kvaliteten oppe, så vil det som minimum kunne bidrage positivt til foreningens økonomi og husets drift.
     Efter mit fattige skøn savner Guldborg sådan et par "charterlejligheder" - der i vinterperioden evt. kunne bruges som weekendlogi for folk i al almindelighed...
     Der må nok ikke "bebos" i klassisk forstand på havnen - men hvis man tænker på en parallel til husbåden i Sakskøbing, så kan teknisk udvalg nok overtales - ligesom projektet naturligt vil støtte ideen om "erhvervsudvikling" - det vil sikkert give en god omsætning...
     Jeg vil også gerne foreslå, at der i klubben opsættes en PC med netadgang - til både medlemmernes og gæstesejlernes benyttelse.
     Jeg er klar over det eksplosive i en sådan hærværkstruet installation - men man kan måske forestille sig en eller anden form for aktivitetshæmmende forbrugsbetaling - ligesom en installation måske kunne etableres indenfor Karinas skarpe synsfelt.

Michael Toppenberg

 
23. oktober 2001
     Tak for dine forslag og de pæne ord, det luner. Jeg synes din ide med at tilføre havnen en ny dimension som f.eks. at kunne huse turister, på anden måde end at opbevare dem i deres egen båd, er interessant. Men du er også selv inde på, at der nok kan være problemer forbundet dermed.
     Det forholder sig sådan, at der ikke, ifølge lokalplanen, tillades en byggehøjde større end den nuværende, og at kommunen ikke vil dispensere for byggehøjden, da man ellers tager udsigten fuldstændig fra de bagvedliggende beboelser.
     Med hensyn til internetadgang fra det nye klubhus, så ligger det inden for, hvad vi allerede har regnet med at tilbyde, men det skal ikke afholde dig eller andre fra at komme med gode forslag til vort kommende klubhus(e).

Med sejlerhilsen
Jørgen Eriksen

Forslag til forbedringer på broerne
22. oktober 2001
     Jeg ønsker broerne gjort skridsikre og savner affaldsspande på eller for enden af broerne.
     Jeg kunne også godt tænke mig en bænk for enden af broen, så jeg kan sidde og se sejlerne på mine gamle dage.
     Gæstesejlerne mangler et skilt på broerne, der fortæller dem, hvor de skal betale havnepenge.

Aase Diemer

 
23. oktober 2001
     Tak for dine forslag!
     Jeg tror dit ønske om at gøre broerne skridsikre er et fælles ønske, som man vel desværre ikke bare kan gøre. Problemet opstår især i sensommer og efterår med fugtig luft og algevækst, som sætter sig på broernes træværk, der derved bliver glat.
     Vi gør jo, og har i mange år gjort, det der umiddelbart er muligt, nemlig overfladebehandling af brodækkets træværk, for at modvirke den omtalte algevækst. Den sikreste løsning, som er belægning med skridsikkert mønster af en eller anden art, ligger formodentlig ikke inden for vore nuværende økonomiske muligheder.
     Skulle nogen sidde inde med viden, der kan bruges til løsning af dette problem, hører jeg gerne om det.
     Bestyrelsen har ikke fundet at det var en god ide, eller nødvendigt med skraldespande ved hver bro, da der jo er placeret en ved klubhuset og containere oppe i den anden ende af havnepladsen, sådan at man stort set er tvunget til at skulle forbi et af stederne, når man skal til eller fra havnen.
     Forslaget om bænke er vel allerede løst, idet der står en bænk foran klubhuset ud mod havnen og der står 2 i øvrigt flytbare bænke på forsyningsbroen, og der er bænke på terrassen bagved klubhuset, alle med direkte udsigt over havnen, men evt. endnu flere bænke er naturligvis en mulighed.
     Med hensyn til skilte, der fortæller gæstesejlere, hvor havnekontoret er placeret, kunne man godt have et henvisningsskilt ved de broer, der ligger længst ud mod sundet.
     Alle andre broer er dækket ved, at der er skilt med pil til havnekontoret, placeret på klubhuset, og der står teksten "Havnekontor" på glasdøren ind til Café Lagunen.
     Desuden kommer havnefogeden rundt og opkræver havnepenge, sådan at alle kommer med.

Med sejlerhilsen
Jørgen Eriksen

Vand på vinterpladsen
13. september 2001
     Der bør køres et læs grus i de værste huller med store vandpytter på P-pladsen, inden bådene skal på land.
     Den største pyt - med en vanddybde, så optimistjollerne kunne holde kredsstævne i den - er placeret omtrent midt i bådstativ-området.

Niels N Christensen

 
14. september 2001
     I stedet for at køre grus i pytterne er det tanken at lede regnvandet ud i Guldborgsund ved gravning af render, fyldt op med sten.
     Bjørnekloområdet vil blive jævnet, således at P-pladsen kan udnyttes optimalt til opbevaring af både om vinteren.

Havneudvalget

Vedr. Leif Larsen´s klage over Hvalborg
26. august 2001
     Med hensyn til din klage over vores flag, som du åbenbart har så travlt med, hvor hænger, så kunne du jo i stedet for komme til mig og sige, hvad du er så utilfreds med.
     Hvad skade gør det egentlig dig, at vores flag ikke hænger, som du mener det skal?

mvh. John Poulsen

 
7. september 2001
Dannebrog til søs.
Om brugen af yachtflag, klubstandere, andre flag. Besvarer en række spørgsmål om flagning
Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
http://www.sejlsport.dk
Små affaldskurve og større containere!
10. august 2001
     Et hjertesuk fra overanstrengte bedemænd, der endnu ikke har fået opfyldt ønsket om små affaldskurve, opsat på strategiske steder. Affaldskurve så små, at man ikke kan proppe en fyldt plasticpose deri, men beregnet til ispapir o. lign..
     I øvrigt er affaldscontainernes kapacitet af en sådan størrelsesorden, at det svarer til forsøg på at fylde 5 liter vand i en 1-litersflaske. På sidste bedemandsmøde prøvede vi at udføre eksperimentet. - Det mislykkedes!

Med venlig hilsen
Bedemændene

 
Optimistjollesejlads
1. august 2001
Sidste mandag sås livlig aktivitet ved optimistjollerne på havnen. Jeg troede, juniorafdelingen var gået i dvale. Hvad har I gang i?

Nysgerrigt medlem

 
4. august 2001
Vi er et par stykker, der forsøger at stable et hold på benene. Mere herom senere.

Hilsen Niels og Frans
(optimister)

Flagetikette
22. juli 2001
     På adskillige opfordringer skal jeg henstille, at én eller anden giver sig tid til at informere skipperen af det gode skib "Hvalborg" om de almindeligt kendte FLAGREGLER.
     Han er set sejlende rundt med yachtflaget hængende under styrbords saling - godt nok over klubstanderen, men alligevel! Og ikke nok med det: Det hænger der dag og nat!

Fortsat god sommer
Leif Larsen
Sakskøbing Bådelaug

 
22. juli 2001
     Hidtil har det været sådan, at man kunne kende fartøjer fra Guldborg på det righoldige udvalg af fendere, som under sejlads prydede fribordet fra for til agter.
     Forhåbentlig vil "Hvalborgs" variant ikke danne skole for yderligere kendetegn ved guldborgsejlere.

Hilsen Niels N Christensen
webmaster

Toiletbygningen
5. juli 2001
     Der mangler toiletbørster ved wc-kummerne og rengøringssvampe ved håndvaskene.
     Der står vand på gulvet, formodentlig fordi der er forkert hældning fra bruserummene.

Jørgen Winckler-Carlsen

 
Sommer-Quizzen
4. juli 2001
     Hvornår får vi de rigtige løsninger på den "lille fredsommelige" quiz? Sidste frist for indsendelse af besvarelserne var den 1. juli, så nu må det være på tide at få udløst spændingen!
     Vi er mange, der hver især er sikre på at have vundet den udsatte præmie.

En kreds af quizdeltagere

 
4. juli 2001
     Netop i dag har jeg modtaget løsningerne fra Jørgen Winckler-Carlsen. Mange deltagere vil sikkert blive overraskede over, hvor kort deres sejlerviden rækker.

Hilsen Niels N Christensen
webmaster

Toiletbygning kun for voksne?
3. juli 2001
     Det er jo et brag af en toiletbygning, der er kommet op der...
     Men - designudvalgets antaget høje gennemsnitsalder må have været årsag til, at man ganske har overset den del af befolkningen, der er under 1m høj.
     Jeg er personligt leveringsdygtig i en større portefølje på området og finder det plagsomt, at skulle følge ellers selvhjulpne småborgere på toilettet.
     Sagen er den, at kodelåsen er anbragt i "voksenhøjde" og kan ikke nås af børn under 5-6 år.
     Skulle de eventuelt slippe ind alligevel, så kan de ikke vaske deres beskidte pølseklemmer på grund af bordets bredde - de kan faktisk slet ikke nå ind til vasken, og det er et problem. Vi ældre har derimod en klar fordel - vi kan lægge maven op på bordet, når vi barberer os.
     Da jeg har en stærk personlig interesse i at afhjælpe problemet, tillader jeg mig at veksle en pligtarbejdsdag med indkøb og opstilling af tre plastikbørneskamler fra Ikea. En udenfor indgangsdøren, en til de unge herrer og en til de unge damer.

Michael Toppenberg

 
Er Guldborg Havn klasse B?
16. juni 2001
I forbindelse med forsikringen har jeg set, at Codan har registreret havnen som "klasse B" - og benævnt den "Guldborg Bl. bro". Er det korrekt - eller forveksles der med falstersiden?

Venlig hilsen
Michael Toppenberg

 
3. juli 2001
     Forsikringsselskabernes havneudvalg oplyser, at "den gamle havn", den der ligger syd for molehovedet er klassificeret som B-havn, og "den nye havn" mellem molehovedet og vejbroen er klassificeret som A-havn.
     Hvis båden skal overvintre i vandet, skal man vælge A-området i havnen. Der er ingen forskel på de almindelige forsikringsbetingelser i sejlsæsonen.

Med sejlerhilsen
Jørgen Eriksen

Webcamera på havnen
16. juni 2001
     Som service til os der bor lidt langt væk - og til almindelig opmuntring på en regnfuld og kedelig arbejdsdag - vil jeg gerne foreslå, at vi opsætter et webcamera, der kan vise smukke billeder af det maritime miljø, havnen, bådene og de - eventuelt - seværdige turister.

Hilsen Michael Toppenberg, Valby


16. juni 2001
     Idéen er god og overdrages hermed til bestyrelsen.
     Brug indtil videre de over 700 illustrationer på hjemmesiden som en slags webcamera. Hvis du blader siderne hurtigt igennem, vil du opnå lidt af samme effekt: En kavalkade af alle de lykkelige stunder, årstidernes skiften, Guldborgbroen oppe og nede, havnen i solskin, tåge og snevejr, glade laugsmedlemmer og tilfredse gæstesejlere.

Hilsen Niels N Christensen
webmaster

Misbrug af toiletbygning
8. juni 2001
     For få dage siden kom to store turistbusser til havnen, ikke for at passagererne skulle spise eller drikke, men udelukkende fordi chaufførerne vidste, at her kunne alle få lejlighed til at lette sig!
     Det er kun et eksempel, som er selvoplevet. Hvor mange, der derudover har været på gennemrejse, aner jeg ikke.
     Kære bestyrelsesmedlemmer: Hvor længe skal klubben agere offentligt aftrædelsesområde? Det var vel ikke det, vi i sin tid gav accept til?
     Vi har fået en unik bade- og toiletbygning. Mon den vedbliver at være ligeså tiltalende, når den konstant er åben for alle og enhver?

Venlig hilsen
Flemming Diemer

PS  Jeg er ikke den eneste, der beklager tilstanden vedr. toiletbygningen. Det er der rigtig mange, der gør.

 

Toiletbygningen er blevet et populært turmål for store turistbusser.
Foto fra indvielsen: Jørgen Bojesen

 


9. juni 2001
     Det er klart, at vi ikke har opført servicebygning til ære for forbipasserende turistbusser som end ikke ønsker at handle i Lagunen.
     Dette problem er formodentlig løst nu, hvor døren er lukket, og kun kan åbnes ved hjælp af kode.
     Men - når det er sagt, må det vel også siges, at det kan være en svær balance, for hvad nu, hvis en bus standser på havnen. Der er f.eks. 40 passagerer med, heraf køber de 24 is, øl, vand eller andet i Lagunen.
     Her vil det være svært, for ikke at sige umuligt, at stille sig op og forhindre resten af selskabet i at benytte toilettet. Ville de mon komme og handle en anden gang, eller ville det mon give god omtale ude omkring?
     Jeg tror ikke, at hverken du eller jeg kan sige så præcist, hvad "vi" har givet vores accept, men et er sikkert: Når der drives en forretning med udskænkning på stedet, så skal der ifølge lovgivningen også være toiletforhold.
     Jeg går ud fra, at problemet, som ovenfor angivet, er løst nu.

Med sejlerhilsen
Jørgen Eriksen.

10. juni 2001
     Jeg - og sikkert resten af bestyrelsen - er ikke klar over, at nogle turistbusser med besætning har brugt vor nye toiletbygning til aftrædelse, hvilket selvsagt ikke er tilsigtet, og vi vil derfor anmode havnefogeden om at påse, at dette ikke finder sted fremover.
     På den anden side kan vi jo ikke (og skal heller ikke) nægte nogen at komme på toilet, når de er trængende.
     I mellemtiden er kodelåsen på døren jo opsat (og virker), så dermed er problemet formodentlig løst.
     Der kan dog opstå et "åbent hus" når gæstesejlere eller nogle af vore egne medlemmer glemmer at lukke døren efter sig, hvilket er observeret nogle gange.
     Undertegnede har opsat et skilt ved døren, hvor man anmodes om at lukke døren efter sig, men det har tilsyneladende heller ikke hjulpet nok, så løsningen er derfor nok at montere en dørpumpe, som sørger for dørlukningen.
     Kodelåsen virker jo kun, når døren lukkes.

Mvh
Jørgen Bojesen

Oprydning tiltrængt
8. juni 2001
     Bedemændene har under deres markarbejde - bekæmpelse af bjørneklo - måttet erkende, at det område, hvor disse vækster trives alt for godt, ikke er særlig bedemandsvenligt. Der ligger nemlig en masse ragelse, som gennem årene er blevet smidt derop, og som ingen siden hen har interesseret sig for.
     Vi vil derfor anmode havneudvalget om at tage dette emne til behandling snarest, således at området kan blive renset for diverse telefonpæle, gamle brorester, skilte og mange andre overflødige genstande. Vi vil da kunne bekæmpe bjørnekloen langt mere effektivt end nu.
     En ikke mindre væsentlig sidegevinst vil være, at der vil kunne blive plads til vinteropbevaring af en del flere både, såfremt området bliver renset op.
     Bedemændene er til enhver tid parate til at stå bi med gode råd og vejledning, om dette findes nødvendigt.

Med venlig hilsen
Bedemændene


9. juni 2001
     Det er utroligt rart at bedemandslauet er gået i gang med oprydning og bekæmpelse af Bjørneklo på havnen.
     Jeg vil bede - Bedemændene - om evt. at samle diverse løse dele i den ene ende af arealet - ud mod stranden - hvorefter det vil blive foranlediget fjernet meget snart.

Med sejler hilsen
Jørgen Eriksen

En opgave for bedemændene?
3. maj 2001
     I en udmærket artikel fra maj 1998 omtaler bedemændene en sjælden vækst, som bør bekæmpes med alle midler.
     Jeg tillader mig at henlede deres opmærksomhed på en vækst af - om muligt - endnu farligere karakter: Bjørnekloen, som breder sig uhæmmet i periferien af bådelaugets P-plads og vil udkonkurrere de naturlige plantesamfund - tagrør, bynke og græs - samt de smukke Rosa Ragusa-bede, hvis den ikke holdes under kontrol. Den vil i værste fald efterlade områderne som forarmet, ørkenlignende natur
     Desuden er bjørneklo giftig for mennesker og kan ved berøring fremkalde voldsom eksem. Under forårsklargøringen af min båd kunne jeg endog konstatere rødligt udslet på jernkølen, angiveligt forårsaget af nærkontakt med en spirende bjørneklo.
     Det er mit håb, at bedemændene, iført arbejdshandsker, vil gøre noget ved sagen!

Niels N Christensen

 
4. maj 2001
     Vi fra bedemandslaugets side har fuld forståelse for, at der først og fremmest rettes henvendelse til os, når toilettet brænder på. I denne forbindelse: Uhæmmet formering i plantelivet hos arten Herácleum spondylium.
     Du oplyser korrekt "at planten er giftig for mennesker" og opfordrer i samme moment bedemændene om at tage affære.
     Et par spørgsmål presser sig på:
  1. Bedemændene anser sig selv for at være en slags mennesker, der har krav på livet for at kunne betale afdrag på huset og skaffe foder til hunden og de nye golfkøller. Skal de ofres? (Bedemændene, ikke golfkøllerne).
  2. Er det en spontan, men skjult, hyldest til de bedemænd, der i det daglige klarer alle problemer?

     Kommunen har fralagt sig alt ansvar for væksterne, og bedemændene har endnu ikke fundet sponsorer til beskyttelsesdragter. Men fortvivl ikke. En sommer som sidste år med hård nattefrost skal nok få bugt med de grønne djævle.

Bedemændene

Søsætning med Søren Kran
24. april 2001
Jeg har en rettelse til kalenderen.
Søsætning med Søren Kran søndag den 29. april er udsat til fredag den 18. maj kl. 12.00.

Mvh
Torben Petersen

 
24. april 2001
Rettelse foretaget på opslagstavlen og i kalender.

Hilsen Niels N Christensen
webmaster

Ansvarsforsikring og tursejlerne
21.april 2001
     Jeg henvendte mig til min forsikringsagent vedr. min ansvarsforsikring, tegnet gennem Danmarks Tursejler Forening.
     Han kunne berolige mig med, at så længe jeg ikke havde fået besked på det modsatte fra Tryg, er min båd ansvarsforsikret i dette selskab.

Ingo Jørgensen


28.april 2001
     Din forsikringsagent kender ikke Danmarks Tursejler Forenings forsikringsbetingelser tilstrækkelig godt. Det forholder sig sådan, at hvis ikke dit medlemskontingent til Tursejlerne er betalt, har du ikke en gyldig ansvarsforsikring, som kræves for at ligge i Guldborg Havn.
     Du har kun betalt medlemskab til tursejlerne, hvis du selv har henvendt dig direkte til denne forening og fået tilsendt en opkrævning og indbetalt denne, idet bådelauget pga. "krigen" i tursejlerforeningen, ikke har indbetalt for hver enkelt.
     Man skal altså selv henvende sig til Danmarks Tursejler Forening, for at sikre sig den nødvendige forsikringsdækning.
     Man må ikke forvente at de "almindelige" forsikringsagenter/konsulenter kender denne ordning godt nok. Ring og spørg direkte hos Danmarks Tursejler Forening, eller kontakt Jørgen Petersen hvis man ønsker at være med i den nye ordning som han tilbyder.

Med sejlerhilsen
Jørgen Eriksen

Hvorfor ikke personligt svar?
18.april 2001
     Da jeg ikke som forventet fik et direkte svar, selvom min e-mail adresse var oplyst (det må være muligt i disse moderne tider), er mit skonummer måske ligeså interessant.

Ingo Jørgensen
travesko@str45.dk

 
18.april 2001
     I brevkassen bringes spørgsmål og svar af almen interesse. Jeg beklager ikke også at have svaret dig personligt, men mener i lighed med andre brevkasseredaktører, at det må være meget naturligt for dig - i disse moderne tider - at læse svaret i sin rette sammenhæng.
     Grunden til kravet om angivelse af e-mail m.m. kan du læse i nedenstående svar til en anden utilfreds brevskriver.
     I øvrigt håber jeg, Jørgen Bojesens svar var fyldestgørende? I modsat fald må du sige til.

Niels N Christensen
webmaster

Rykker!
16. april 2001
Jeg har ikke modtaget noget svar på min forespørgsel

Ingo Jørgensen

 
16. april 2001
Svaret er blevet læst og studeret i brevkassen af en stor del af de 87 daglige besøgende på hjemmesiden de sidste 3 dage  - fra langfredag den 13. april kl. 12.57. Du er velkommen til at besøge os som nummer 88!

Niels N Christensen
webmaster

Nakskov Kran eller Søren Kran?
13. april 2001
     Jeg kan ikke huske hvem der er hvem og kan derfor heller ikke finde ud af, hvornår jeg skal i vandet - er det med
  1. Nakskov Kran lørdag den 28. april
  2. Søren Kran søndag den 29. april?

Frans Balzer

 
13. april 2001
     Det må du undskylde, men jeg regnede med, at når det fremgår af kalenderen, at Nakskov Kran søsætter fra havnen (P-pladsen) og Søren Kran fra laden, ville du møde op på den rigtige dato.
     Som støtte for hukommelsen kan du også gense dine glimrende billeder fra sidste års søsætning, hvoraf det fremgår, hvilket firma der dengang betjente dig.

Niels N Christensen
webmaster

Forsikring og Danmarks Tursejler Forening
12. april 2001
Ifølge bådelaugets hjemmeside skulle ansvarsforsikringen ikke gælde mere.
Den besked har jeg ikke modtaget fra Tryg Baltica.
Kan det be- eller afkræftes?
Som jeg læser policen skulle ansvar og kasko gælde i samme periode.

Ingo Jørgensen

 
13. april 2001
     Vi er tidligere informeret fra Danmarks Tursejler Forening om, at kontingentet hertil samtidig er præmie på medlemmernes ansvarsforsikring, men på grund af de tumultagtige tilstande i denne forening, samt tilsyneladende spærring af alle foreningens økonomiske midler, har vi i Guldborgland Bådelaugs bestyrelse valgt ikke at indbetale penge til Danmarks Tursejler Forening, men i stedet gøre vore medlemmer opmærksom på, at de jfr. bestemmelserne for denne forening/forsikring p.t. ikke har nogen ansvarsdækning, således at det enkelte medlem selv kan tage sine forholdsregler.
     Jeg vil derfor råde Ingo - og andre med samme problem - til at rette henvendelse til Tryg/Baltica, som har forsikringerne, for at få et konkret svar på, om hovedforfaldsdato for kasko og ansvar er den samme, for i så fald vil der jo være dækning frem til, at kaskoforsikringen forfalder.
     I Danmarks Tursejler Forening siger man derimod, at det følger kalenderåret, som kontingentet skal dække.
     For yderligere at træde på "såret", skal jeg minde om, at alle medlemmer af Guldborgland Bådelaug jo har pligt til at have båden ansvarsforsikret jfr. vedtægterne.

Mvh
Jørgen Bojesen

Store krav til brevkasseskrivere
12. april 2001
Hr. webmaster!
     Med alle de krav om udfyldning af diverse felter i brevkasseformularen er det intet under, at du mangler indlæg! :-(
     Bortset herfra er det imponerende og opløftende at læse brevkassens mangfoldighed af velkomponerede og velformulerede indlæg. Sådan skal det bare gøres.

Flemming Diemer

 
12. april 2001
     Hvis du havde benyttet formularen noget oftere, ville du opdage, at felterne udfyldes automatisk ved at dobbeltklikke i dem. Din web-browser (Internet Explorer) skal blot være sat op, så den gemmer de indtastede data.
     Omfanget af personlige data i de obligatoriske felter i brevkasseformularen tjener til nogenlunde sikker identifikation af afsenderen og er et forsøg på at undgå falske henvendelser. Der findes ingen stensikker metode.
     Problemet har hidtil ikke været stort. Jeg er kun én gang blevet snydt af en henvendelse med falsk e-mailadresse. Det betød flere timers spildt arbejde med udformning af et svar på et tilsyneladende seriøst spørgsmål til Bladindex'et.
     Siden da har jeg øget omfanget af obligatoriske rubrikker. Kun børn og barnlige sjæle gider udfylde dem alle i bedragerisk øjemed.
     Prøv nu én gang til og du vil opleve, hvor let og elegant det går med udfyldningen.

Niels N Christensen
webmaster

Laden i Guldborghave rives ned
9. april 2001
     Ingen har hidtil troet på det. Truslen har hængt over vore hoveder i efterhånden mange sæsoner. Nedrivningsplanerne blev bragt frem på sidste generalforsamling, men ansås af de fleste som en løs påstand.
     Nu skulle det imidlertid være en realitet, idet det fra sædvanligvis velunderrettet kilde, der står Sakskøbing Kommune nær, forlyder at "så snart bådene er ude af laden, begynder nedrivningen".
     Er der nogen, der er i stand til at be- eller afkræfte dette forlydende?

Niels N Christensen

 
9. april 2001
     Som allerede nævnt på generalforsamlingen, er det hvad vi ventede.
     Der kan ikke gøres noget ved den sag. Vi har jo i øvrigt "altid" vidst at vi havde laden på lånt tid. Nu udløber lånet.
     Jeg er for nogen tid siden begyndt at søge andre muligheder, men har desværre ikke fundet sådanne endnu.

Mvh.
Jørgen Eriksen

Endnu en (u)forklarlig hændelse
1. april 2001
     Siden onsdag den 21. marts, har jeg ikke kunnet komme på nettet samt få vist nummer på min stationære telefon. Først troede jeg, det var den overordentlig slemme virus: *)Flatus Rotunda Cerabri.
     Men nu mistænker jeg min tyske Fritz-Box,  som kun kan vise numre med 9 cifre, og vi bruger 8 i Danmark.
     Hvis folk ringer fra Tyskland, kan min telefon godt vise nummer. Derfor opfordrer jeg alle til at indlede opkald til mig med "Guten Tag".
     Desværre er det ikke lykkedes mig at komme på hjemmesiden med www.goldburg-hafen.de

Biørn Stubbæk

*)Flatus (vind) Rotunda (cirkel) Cerabri (hjerne) = Roterende fis i kasketten

 
2. april 2001
Efter din detaljerede beskrivelse at dømme er du selvskreven til
  1. at få hjælp af websidens døgn-support
  2. at få del i garantisummen

Udfyld formularen og send den straks!

Held og lykke
Niels N Christensen
webmaster

Vedr. forslag til vedtægtsændringer 3
30. marts 2001
     Glimrende løsning! Nu glæder jeg mig til at møde op på fremtidige generalforsamlinger og bringes i kog over stigninger og slås for nedsættelse af taksterne.

Niels Christensen

 
Vedr. forslag til vedtægtsændringer 2
30. marts 2001
§ 3 Optagelse af medlemmer
Mine indvendinger mod 2-stemme forslaget beror på en fejlfortolkning af bemærkningerne til forslaget fra min side. Jeg er blevet klogere og har nu ingen indvendinger mod forslaget.
§ 5 Kontingent, indskud og pladsleje
Indeksreguleringen. Bestyrelsens og medlemmernes råderum udvides en smule (kontingentet), men den meget vigtige fastsættelse af prisen på havnepladserne - det største beløb - er stadig uden for vores indflydelse.

 Niels Christensen

 
30. marts 2001
Indeksreguleringen. Dette var selvfølgelig ikke tilsigtet, da vi stadig skal have muligheden for at regulere alle bådelaugets takster op eller ned.
Jeg har derfor foretaget en omformulering af teksten til forslaget:

5.2. Kontingenter og pladslejer indeksreguleres årligt - hvis ikke andet er vedtaget under stk. 5.1 - med det for forbrugsvarer gældende indeks.

Mvh.
Jørgen Bojesen

Vedr. forslag til vedtægtsændringer 1
29. marts 2001

§ 3 Optagelse af medlemmer
........ikke muligt for ægtefællen/ samleveren at udøve stemmeret, såfremt det aktive medlem er fraværende ved generalforsamlingen.

     Jeg synes ikke, det fremgår af den ny  3.1-tekst, at der er begrænsning i udøvelse af stemmeretten - og synes heller ikke der skal være det.
     Det er kønsdiskriminerende at udelukke den ene part af familiemedlemskabet fra at stemme, hvis den anden (familieoverhovedet?) er forhindret i at være til stede under generalforsamlingen.

§ 5 Kontingent, indskud og pladsleje
5.2. Kontingent og pladslejer indeksreguleres årligt med det for forbrugsvarer gældende
indeks
.
      En meget kortsigtet løsning. Det svarer til at tisse i bukserne: Det luner i øjeblikket, men kommer til at svide til såvel bestyrelse som medlemmer i en uoverskuelig fremtid.
     Vi sætter os selv uden for al indflydelse af ligegyldig automatik og behøver nu ikke mere møde op til generalforsamlingen for at behandle det eneste punkt på dagsordenen, som har fundamental interesse og kan bringe sindene i kog.
     Med andre ord. Jeg må græmmes hvis vedtægternes § 8.4 kommer til at lyde: Fastlæggelse af rykkergebyr.

Niels Christensen

 
29. marts 2001

     Med hensyn til forslagene om vedtægtsændringerne, så forstår jeg ikke helt dine indvendinger.
     Det første forslag med 2 stemmer, samt udøvelsen af stemmeretten tager netop sigte på, at andre end "familieoverhovedet" kan udøve stemmeret. Hidtil har det jo været således, at et aktivt medlems stemme kun kunne udøves af medlemmet selv (§ 7.7) - og altså ikke af hans hustru eller andre i husstanden - såfremt han/hun var forhindret i at være til stede, og såfremt man ikke havde det nugældende ægtefællekontingent.
     Hvad angår indeksreguleringen af bådelaugets takster, så er det jo ikke sådan, at de kun kan reguleres med indekstallet fremover. Vi mener, at teksten nu er udformet således, at såfremt det skønnes nødvendigt at ændre kontingentet med mere/mindre end indeksreguleringen, så er muligheden stadig til stede jfr. § 5.1.

Mvh.
Jørgen Bojesen

Hjemmesiden blokeret
23. marts 2001
     Adgangen til hjemmesiden var spærret med en "401 Authorization Required" i tidsrummet onsdag den 21. marts 2001 kl. 14.32 til torsdag den 22. marts kl. 12.28.
     Jeg forventede en telefon- og mailstorm fra trofaste læsere, men kun ét frustreret medlem reagerede, hvilket er lidt foruroligende!
     Til alle jer andre trofaste og tålmodige besøgende: Det var en fejltagelse, opstået under udarbejdelsen af nogle interne servicesider, som kun medlemmer af bådelauget vil få adgang til.
     Det færdige resultat af anstrengelserne vil kunne ses på hjemmesiden i løbet af sæsonen.

Niels N Christensen
webmaster

 
Kontingentforhøjelse
17. marts 2001
     Betyder bestyrelsens reviderede takstforslag vedr. kontingent for aktive på kr. 850,- at alle ægtefæller/samlevere med bådplads pålægges pligter for 1 person og tildeles rettigheder for 2 personer?

Niels N. Christensen

 
17. marts 2001
     Hvad de kr. 850 i kontingent nøjagtig skal dække, må jeg indtil videre blive dig svar skyldig.
     Vi arbejder p.t. i bestyrelsen med, at det skal dække en eller anden form for "familiekontingent", men vi har endnu ikke de rette formalia på plads hvad angår stemmerettigheder etc.

Mvh
Jørgen Bojesen

Vedtægtsændtringer
16. marts 2001
     I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling annonceres vedtægtsændringer, men ikke hvilke.
     Kan jeg gå ud fra, at det bl.a. drejer sig om nogle af de forslag, som Tirsdagsklubben indsendte til den ordinære generalforsamling?

Niels N. Christensen

 
17. marts 2001
     Det er korrekt, at der på den forestående ekstraordinære generalforsamling bl.a. også skal behandles nogle vedtægtsændringer, som foreslået af Tirsdagsklubben.
     Den endelige udformning af forslagene er ikke klar endnu, da der er nogle spørgsmål af vital betydning, som endnu ikke er afklaret, og vi har derfor ikke været i stand til at sende dem ud sammen med indkaldelsen, men vi arbejder i mellemtiden videre, således at de vil være fremlagt i klubhuset til gennemsyn for medlemmerne med sædvanligt varsel - dvs. 1 uge før generalforsamlingen.

Mvh
Jørgen Bojesen

Pladsleje efter bådstørrelse
15. marts 2001
     Når pladslejen skal fastlægges, skelnes kun mellem en stor båd og en lille båd. Det skaber diskussioner om den eller den båd er stor eller lille.
     En prisliste, hvoraf det fremgår, at både op til X,X m i bredden eller X,X m i længden (eller efter deplachement) koster X kr. og både derover i Y-størrelse koster Y kr. osv. ville gøre det nemmere for alle at forstå.
     For "Little Tern" med sænkekøl og en længde på 19 fod var aftalt prisen for jollestørrelse. Da regningen kom var den på et større beløb. Vi blev utilfredse, fordi andet var aftalt.

Biørn Stubbæk

 
18. marts 2001
     Biørn! Jeg forstår udmærket dit argument med hensyn til bådstørrelser, men den nuværende måde er den mest ligetil metode at afregne pladserne på.
     Bestyrelsen finder i hver enkelt tilfælde ud af om der er tale om en stor eller lille båd, hvilket ikke plejer at give problemer.
     Hvad dig selv angår kender jeg ikke til, at du skulle være lovet én pris, og har betalt en anden. Du kan komme til mig med detaljerede oplysninger.
     Hvis pladsen skulle gøres op efter dit oplæg er længde og bredde ikke nok, dertil skal føjes dybden, altså en kubikmeter pris.

Jørgen Eriksen

Generalforsamlingen
15. marts 2001
     Jeg forstår meget godt, at bestyrelsen foreslog afgift for de både der ligger i vandet hele vinteren og bruger strøm, for tænk hvis alle bådene på P-pladsen gjorde det samme. Vores elregning ville gå betydeligt op
     Jeg forstår ikke de medlemmer, der går og skumler i krogene over bestyrelsens dispositioner. Jeg selv bruger generalforsamlingen til at tage ordet og sige, hvad jeg mener. Jeg foreslår, de gør det samme

Erik Løvendal

 
18. marts 2001
     Tak for dit inlæg. Du har fuldstændig ret i at man på generalforsamlingen har ret til at fremføre sit synspunkt.
     Bestyrelsen har, som det blev pålagt os, lavet et nyt budgetforslag, hvori der er taget hensyn til flest muligt, og som jeg tror og håber på at I vil synes om.

Jørgen Eriksen

Bøjler i rustfrit stål
2. marts 2001
     Et forslag om at lave bøjler i rustfrit stål til de opkvejlede fortøjninger, når man forlader sin plads. Set noget lignende i Kragenæs og udført sidste sæson på toppen af mine sædvanlige pæle til stor glæde for min gast Åge.
     Kopi af tegningen er givet til Jørgen Petersen. De er lavet i 6 x 15 mm med to undersænkede skruehuller.
     Bøjlen forhindrer tovværket i at glide i vandet og gør grebet i fortøjningen under indsejlingen langt nemmere.

Biørn Stubbæk

 
18. marts 2001
     Dit forslag om montering af rustfrie fortøjningsfangere, synes jeg er godt, men der er i øjeblikket mange store opgaver på havnen, så i første omgang vil jeg lade det være op til hver enkelt at vurdere om de er interesseret, nu hvor ideen er lagt frem.
     Måske vil du være kontaktmand, til de som måtte være interesseret, så kan I jo selv gå i gang.

Jørgen Eriksen

Ophaling
28. december 2000
     Da efterårets bådoptagning på P-pladsen har efterladt indtrykket af en noget tilfældig henkastning af de opstillede lystfartøjer, opfordres bestyrelsen til, at man næste år anskaffer et ophejsningsaggregat (mobilkran fra NKU), der er i stand til at stille bådene på pæne, lige rækker, så også ældre sejlere kan nå frem til deres fartøjer med livet i behold.

Bedemændene

 
2. marts 2001
     Den eksisterende plan for opstilling af både på havnepladsen skal naturligvis revideres, da vi nu har en anden krantype at arbejde med.
     Denne kran kan ikke fjernbetjenes på grund af sikkerhed og instrumenter, men den vil i længden være både hurtigere og billigere at bruge for bådejerne.

Hilsen Lars Nordstrøm

Kølecontainer
17. februar 2001

     Det bliver en meget flot toiletbygning. Derfor er det en skam at dens nærmeste nabo er den grimme container.

Niels N Chrisensen

 
17. februar 2001
     Den grimme container på billedet er Cextin's gamle kølerum, som bådelauget købte sidste år for at skaffe Café Lagunen et aflukkeligt depotrum.
     Dette var et umiddelbart krav fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen at Karina's varer skulle opbevares sikkert under lås og slå, og da Cextin samtidig skulle/ville af med sit gamle kølerum i forbindelse med udbygningen af sit rejepilleri med nyt og større kølerum, var dette den hurtigste og billigste løsning.
     Det er jo imidlertid planen at den skal væk igen, for dels pynter den ikke sammen med det nye hus, og dels skal vi bruge pladsen på sydsiden af huset til et masteskur.

Mvh
Jørgen Bojesen

Stik til el og vand
28. januar 2001
     Medlemmer med både på vinterpladsen ønsker sig brændende en udvendig tilslutning for el og vand, som evt. kunne placeres på vestgavlen af den nye toiletbygning. Det ville lette forårs- og vinterklargøringen af bådene.

Niels N Christensen

 
28. januar 2001
     Der vil blive etableret et passende antal stikkontakter et eller andet sted på gavlen som vender ud mod vinterpladsen.
     Etablering af vand er under overvejelse.

Mvh
Jørgen Bojesen

Byggeriet på havnen
28. december 2000
     Belønningen for årelangt slid i Guldborg Havn & Bede foreligger på smukkeste måde: Et klubhus til Bedemandslauget er på vej!
    
Vi har endnu ikke modtaget noget skriftligt fra bestyrelsen, hvilket vi sjældent gør, men et håndgribeligt bevis fremtræder i skrivende stund på parkeringspladsen ved havnen.

Bedemændene

 
1. januar 2001
     Det drejer sig om en bygning med baderum (ikke bederum) og toiletter, som er under opførelse i tilslutning til vort eksisterende klubhus og Cafe Lagunen, og tænkes indrettet med bl.a. vaskemaskine og tørretumbler for medlemmer og gæstesejlere.
     Bad- og toiletbygningen skal være klar til sæsonstart 2001

Jørgen Eriksen

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen