Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Juniorafdelingen
Vinterprogram: November 2014 til maj 2015

Kære juniorsejlere!
Hermed
juniorafdelingens vinterprogram for november 2014 til maj 2015. Vi mødes ca. en gang om måneden og får talt om / arbejdet med nogle af de ting, som vi ikke får brugt så meget tid på i sejlsæsonen.

Program
Som vi talte om mandag den 6. oktober, skal vi bl.a. arbejde videre med Dansk Sejlunions / Diplomsejlerskolens "Søløvediplom" og ”Delfin-diplom samt:

 • Sikkerhed til søs - vind og vejr
 • Skibs- og sejltyper. Joller, "606'ere", kølbåde osv.
 • Manøvrering, søvejsregler, kapsejladsregler. Sejlads med optimistjolle-modeller.
 • Søkort og grundlæggende navigation
 • Tovværk og knob
 • Praktisk/kreative aktiviteter - f.eks. knobtavle, film og et par sømands-sange
 • Grundlæggende førstehjælp

Tid og sted
Alt dette arbejder vi med på følgende datoer fra kl. 18.30 - 20.00 i bådelaugets klubhus på havnen i Guldborg.

Mødedage
 • mandag 10 nov 18.30 - 20.00
  • juniortræning
 • mandag 8. dec. 17.30 - 20.00
  • Vi laver knobtavler - derfor 1 time ekstra.
 • mandag 12. jan.2015 18.30 - 20.00
  • juniortræning
 • fredag 23. januar 16.30- 18.30
  • svømmetræning i Sakskøbing Svømmehal
 • mandag 16. februar 18.30 - 20.00
  • Førstehjælp og hjertemassage
 • mandag 16. marts 18.30 - 20.00
  • juniortræning
 • mandag 13. april 18.30 - 20.00
  • juniortræning
 • mandag 27. april 2014 18.30 - 20.00
  • Tjek sejl, rig og klargøring af fartøjer
 • mandag 4. maj 2014 18.30 - 20.00
  • Sæsonstart - første sejladsaften

Svømning
Bemærk
- gratis adgang i Sakskøbing Svømmehal for bådelaugets medlemmer/juniorer fredage fra kl. 17.00 - 18.00 fra 7/11 til medio april -15. Juniorerne får et medlemskort, som kan vises på forlangende

Juniorer og forældre inviteres til relevante arrangementer som f.eks. standernedhaling lørdag den 1. nov. -14 kl. 13, hvor bådelauget byder på stegt flæsk og persillesovs. I 2015 inviterer vi bl.a. til standerhejsning lørdag den 2. maj.

Med venlig hilsen

   
Niels Bach
Guldborghave 48
4862 Guldborg
20 65 03 47
e-mail
  Steen Hovard
Strandkrogen 3
4862 Guldborg
20 34 43 63
e-mail
  Michael Houmand
Valmuevej 2
4990 Sakskøbing
tlf. 31 22 35 52
e-mail:

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen