Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Havnefaciliteter

  • Ledige pladser er angivet med grøn skiltning. Der er som regel ledige pladser i det sydlige bassin. Under næsten alle forhold kan fortøjes på ydersiden af broerne mod Guldborgsund
  • Slæbested for mindre trailerbåde
  • El og vand på broerne
  • Mastekran
  • Fri adgang til trådløst netværk
  • Klubhuset er åben for alle gæstesejlere
  • Toilet og bad i servicebygning ved klubhuset
  • Café Lagunen, sammenbygget med klubhuset, har åben alle dage kl. 10-21
  • Benzin og diesel i OK-tanken ved Dagli'Brugsen 300 m

Havnepenge 2014

Bådlængde

Pr. overnatning
0 - 8 m 120 kr.
8-10 m 135 kr.
10 - 13 m 165 kr.
13 - 15 m 190 kr.
>15 m <10 pers. 280 kr.
>15 m >10 pers. 505 kr.

Havnepenge betales enten via vores kuvertsystem, som altid kan benyttes, eller i Café Lagunen kl. 10-11 og kl. 20-21. Ved manglende betaling opkræves et gebyr på kr. 50,-

Guldborgbroen (Se Den danske Havnelods)
 
Periode Åbningstid
1. april – 31. oktober 08.00 – 1 time efter solnedgang
1. november – 31. marts 09.00 – 13.00

Ved broen findes telefon 54 77 00 17, VHF-anlæg og radar. Kald evt. brovagten på kanal 16 (Se bestemmelser for sejlads gennem Guldborgbroen).
Kabler. Tæt langs Guldborgbroens N.-side fra Lolland til E.-lige strømpille ligger 2 undervandskabler, og langs broens S.-side fra kyst til kyst findes et kabel.

Kun den østlige broklap åbnes ved bropassage for lystfartøjer, her for sydgående. Sæt broflaget i god tid, vent 100 m fra broen og hold øje med signalmasten (billedkanten til venstre). Lige før broen åbner, høres desuden klokkeringning, når brovagten sænker bommene for vejtrafikken.

 

Kong Frederik IX's Bro Nykøbing Falster
På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser,
hvornår næste broåbning kan forventes.


Se Den danske Havnelods
Se Gennemsejlingsplan 2012
Se Brückenöffnungszeiten 2012

Guldborg Lystbådehavn (Se Den danske Havnelods)
Smålandsfarvandet. Guldborg Sund. Lolland. 54°52,2'N. 11°44,9'E. - Kort nr. 163.
Havnen ejes af Guldborgsund kommune, men vedligeholdes og drives af Guldborgland Bådelaug
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N.-lige vinde kan give 1,0 m højvande og S.-lige vinde 0.5 m lavvande.
Strømmen er altid N.- eller S.-gående.

Obs! Mange er grundstødt, når de forsøger at sejle ind i det sydlige bassin i Guldborg Havn. Grunden starter kun 20 m syd for den yderste bro. Gå vinkelret mod land tæt ved broens sydende eller brug det nordlige bassin, som er dybere.

 


 


 

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen