Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Aftenkapsejlads
2014

Indhold

 1. Syd for broen
 1. Nord for broen
 2. Signaler Omstart
 3. Tidsfrist Point
 4. Respitberegning
 1. Protest
 2. Prajning
 3. Alternativ straf
 4. Præmier
 5. Sommerpause


Resultater fra de foregående års onsdagssejladser
 

Sejladsbestemmelser for onsdagssejladser

Der sejles efter

 • ISAF's bestemmelser, 
 • Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser samt 
 • Guldborgland Bådelaugs særlige forskrifter. 
 • Efter solnedgang gælder de Internationale Søvejsregler.

Baner
Syd for Guldborgbroen:
Kapsejladsudvalget vælger bane inden kl.18.05 (se opslagstavle)
Første båd afkorter.

 
Bane I - 4,5 sømil.
Klik på sømærkerne for at få opgivet deres positioner. Grafik: Niels Nordby Christensen Klik på start- og mållinje og de 3 mærker for at få opgivet deres positioner. Grafik: Niels Nordby Christensen
 
Bane II - 6,5 sømil.
Bane III - 6.3 sømil.
Grafik: Niels Nordby Christensen Grafik: Niels Nordby Christensen
 
Startlinje
Klik på liniens endepunkter for at få opgivet deres positioner. Grafik: Niels Nordby Christensen
 • Når klarsignal har lydt (6 min.), må startlinjen ikke passeres før 4 min. før egen start.
 • Farvandet i nærheden af startlinien må ved kapsejladsens begyndelse kun befares af både, der hører til i den pågældende start.
 • Både, der i særlig grad forsynder sig her og ikke går i læ for startende både, kan diskvalificeres.
 • Endvidere skal alle fartøjer udvise forsigtighed og overholde bestemmelserne i forbindelse med sejlads i nærheden af Guldborgbroen.
 • Hvis motor startes senere end 2 min. før start, foretages en 360º vending umiddelbart efter at startlinien er passeret, under hensyntagen til de almindelige kapsejladsregler.
Nord for Guldborgbroen:
Banen kan gennemsejles på otte måder, 4 med mærker om styrbord, 4 med mærker om bagbord.
 • Såfremt vinden er 10 m/s eller derover, sejles inde i sundet.
 • Kapsejladsudvalget vælger en af de otte mulige baner inden kl.18.05 (se opslagstavle)
 • Første båd afkorter.
 • Udsættelse: Der vises rødt flag på dommerskib.

Klik på den midterste røde start/målstage, Hildesvigstagen, Alstrup R, Alstrup Rev W samt Havrehesten for at få opgivet deres positioner. Grafik: Niels Nordby Christensen

 

Mærkenavn Distance
Start til Hildesvig 1,00 sm
Hilldesvig til Alstrup Rød 1,00 sm
Alstrup Rød til Start Nord 1,00 sm

Opmålt af Steen Hovard maj 2013

 
4 styrbordsbaner N for broen
Bane 1 - 3,00 sm Bane 2 - 5,00 sm Bane 3 - 5,00 sm Bane 4 - 5,00 sm

Grafik: Niels Nordby Christensen

 
4 bagbordsbaner N for broen
Bane 5 - 3,00 sm Bane 6 - 5,00 sm Bane 7 - 5,00 sm Bane 8 - 5,00 sm

Grafik: Niels Nordby Christensen

Signaler
Alle signaler én tone 6-5-0 min. før start.

 1. Start syd for Guldborgbroen.
  • 1. start kl. 18.25.
  • 2. start kl. 18.35.
  • 3. start kl. 18.40.
 2. Start nord for Guldborgbroen.
  • 1. start kl. 18.35.
  • 2. start kl. 18.45.
  • 3. start kl. 18.50.

Starten udsættes max. 10 min.

Omstart
For tidligt startende både tilbagekaldes ved gentagne lydsignaler og evt. prajning. Ansvaret for at vende tilbage og starte korrekt påhviler de pågældende både.

Tidsfrist

 1. Start syd for Guldborgbroen:
  • Er en båd i mål senere end kl. 21.45 betragtes den som udgået.
 2. Start nord for Guldborgbroen
  • Er en båd i mål senere end solnedgang betragtes den som udgået.

Point
Enhver båd, som fuldfører en sejlads og ikke derefter udgår eller bliver diskvalificeret, skal have point som følger:

 1. plads = 1 point
 2. plads = 2 point
 3. plads = 3 point
 4. plads = 4 point
 1. plads = 5 point
 2. plads = 6 point
 3. plads = 7 point
 4. plads = 8 point

Laveste samlede pointsum vinder.
Alle startende både, som fuldfører og derefter udgår eller bliver diskvalificeret, skal tildeles point for en placering svarende til ét mere end antallet af startende både i det/den pågældende løb/aften.
Ikke-startende både tildeles to point mere.

Respitberegning
Der sejles efter DH

Protest
En protest, der skyldes overtrædelse af reglerne eller sejladsbestemmelserne, skal tilkendegives ved prajning af den båd, der protesteres imod (protestflag sættes) samt indgivelse af mundtlig protest til kapsejladsudvalget umiddelbart efter sejladsens afslutning.

Prajning
Ved prajning skal man sikre sig, at modtageren har hørt budskabet.

Alternativ straf
En båd, der erkender at have overtrådt en kapsejladsregel, kan rette fejlen ved at foretage 2 hele 360º vendinger.

Præmier
Der sejles om Guldborgland Bådelaugs vandrepokaler samt præmie til 1. og 2. båd i hvert løb.
Betingelse for deltagelse er medlemskab af bådelauget.

Sommerpause
Der holdes sommerferie i ugerne 28, 29, 30 og 31. Til gengæld medregnes alle resultater.

God vind

Lars Nordstrøm
Kapsejladsudvalget

Onsdagssejladser
Resultatlister

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen