Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

 
Aftenkapsejladser 2000
Resultatliste, 22. februar 2001 ved Lars Nordstrøm 

Fra præmieoverrækkelsen ved afriggerfesten 18. november 2000. Fra venstre: Erik Andersen (L 23), Frans Balzer (Bandholm 24), Marie Bojesen (Larsen 232), Michael Tambour (Larsen 28) og Lars Nordstrøm (Mamba 29). Foto: Jørgen Bojesen
 

Løb 1

  maj juni juli august sept.    

Dato

10, 17. 24. 31. 7. 14. 21. 28. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 13. 20. 27. Point Plac.
Larsen 28 2 1 1 1 1 0 1 4 2 0 0 0 1 1 1 3 1 3 1 1 25 1
Larsen 232 1 2 0 3 4 2 2 1 1 3 0 0 0 2 2 1 2 2 4 2 34 2
L. 23 3 0 2 4 2 1 0 0 0 2 3 1 2 5 3 4 3 4 3 2 44 3
Knarr 0 5 3 2 4 3 3 2 0 5 2 2 4 4 5 0 4 0 4 4 56 4
Folkebåd D353 0 0 5 0 4 5 4 5 4 1 1 3 5 3 5 2 0 5 4 3 59 5
Norsk Fjordkr. 4 3 5 5 3 0 5 3 5 5 5 4 3 0 5 5 0 0 4 4 68 6
Manta 19 5 4 4 0 4 0 0 0 3 4 4 5 6 6 4 6 5 6 5 4 75 7
Cayanne 42                                   1 2 4    
Folkebåd, G380                                     4      

Løb 2

  maj juni juli august sept.    

Dato

10, 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 13. 20. 27. Point Plac.
Mamba 29 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 30 1
Bandholm 24 0 0 1 3 3 0 0 4 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 3 2 32 2
Dragon Fly 25 0 0 2 1 3 2 1 0 2 3 2 2 2 0 4 3 1 4 3 2 37 3
Albin Viggen 0 0 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 0 0 4 3 3 1 2 42 4
LM 24 0 0 0 3 3 0 4 1 3 3 2 2 4 3 1 4 3 4 3 2 45 5
 


Jeanne Hasling Jensen og Stefan Nielsen fik ved afriggerfesten overrakt pokal og glas for deres indsats hos motorbådene.
Foto: Jørgen Bojesen

 
 

Efter Sundsejladsen var der 44 voksne + børn til fællesspisning i klubhuset. Herligt ikke sandt!

 
Årsberetning 2000, seniorer
Kapsejladsudvalget ved Lars Nordstrøm, 22. februar 2001

Aftenkapsejlads 2000
     Igen i år er der blevet sejlet en masse, men kun syd for Guldborgbroen. Ikke fordi vi ikke ville nordud, men reparationen. af broen midt i sæsonen gjorde det upraktisk.
     Søgræsproblemerne inde i sundet var heldigvis ikke så store som vi før har set det.
     Der er gennemført 20 sejladser. Det er mange, 14 både har været med inkl. en gæstebåd fra Nykøbing og en tysk Folkebåd på ferie.
     Vi takker igen i år Rigmor, som var fast dommer. Det job er i trygge hænder, og vi håber meget, at hun har lyst til at fortsætte.

Pinsestævne
     En lille flok fra vor dejlige havn havde igen i år fundet til Dybvig i forbindelse med Femø rundt. To både, "Frække Frida" og "Helene" med Michael og Frank som skippere, sejlede kapsejlads, inden flokken samledes på vestkajen for at indtage aftensmaden og hygge sig ved det lange egetræsplankebord, der venligst blev lånt frem og tilbage fra bådebyggeren.
     Da aftenen gik på hæld og musikken i havnehuset stoppede, var vi ellers klar til at gå til dans.

Falster Rundt  
     En sejlbåd og en motorsejler mønstrede vi fra Guldborg til årets Falster Rundt. Vi afgik i en fin nordvestenvind på kryds.
     Fra Kogrunden fik vi slør og læns resten af vejen til Stubbekøbing til aftensmad, musik og dans.
     Om søndagen havde sejludvalget forlagt starten til Hestehovedet ud for Grønsund på grund af manglende vind, og heldigvis for det, så nåede vi Gedser indenfor tidsfristen.

Oversigt
 1. Aftenkapsejlads 2000
 2. Pinsestævne
 3. Falster Rundt
 4. Fællestur til Femø
 5. Sundsejlads
 

Femøturen  
     Denne blev i år aldrig til en kapsejlads, men en dejlig fællestur, hvor man tog hjemmefra også i dagene før. Vi havde igen i år huset til fællesspisning, rigtig hyggelig.
     Tak til alle for en god tur. Dem der sejlede hjem om søndagen fik en tur med meget sommerluft og rebede sejl.

Sundsejladsen  
     Den 30. september sejlede vi vores helt egen Nykøbingtur. 11 både - imponerende ikke sandt og luften var til de rigtige klassikere, se lige resultaterne her:

 
 1. Folkebåd
 2. Knarr
 3. Eria
 4. Mamba
 5. Bandholm 24
 6. Cayanne
 1. Larsen 28
 2. L 23
 3. Olsen 31
 4. Larsen 232
 5. Manta

Kapsejladsudvalget
På gensyn og god vind i 2001
Lars Nordstrøm


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen