Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

22.03.06
Beretninger fra den ordinære generalforsamling
Formandens, seniorernes og juniorernes

Formandens beretning for 2005
ved Jørgen Eriksen 22. marts 2006

 

Formand Jørgen Eriksen

Årets gang
     I bestyrelsens beretning for året 2005 er der plads til at puste lidt ud i forhold til tidligere år. Det betyder ikke at bestyrelsen har haft tid eller grund til at trille tommelfingre, men mere at det har været vores mere almindelige gøremål vi har beskæftiget os med.
     Hele "årets gang" i foreningen har fundet en form, der kører fornuftigt og godt, aktiviteterne er i en god gænge, med tilslutning som forventeligt.

Forbedringer
     På indsatssiden er der monteret elhåndtørrere på toiletter, så vi er fri for papirhåndklæder, hvilket forhåbentlig vil medføre færre forstoppelser af toiletter, og mindre uorden samme sted.

Vi har fået nedlagt det halve af bro 1

Bro 1 fornyes
     Vi har fået nedlagt det halve af bro 1 og er ved at være klar til genopbygning. Med den lille hurdle at rammeslaget som vi låner af Sakskøbing Kommune har fået en lækage i den ene opdrift tank. Den er ved at blive udbedret og kommer snart i vandet igen. Ellers går det efter planen.

Slamsugning
     Den gamle havn har fået sin normaldybde igen efter at Kaptajn Hummel med besætning har sørget for at tilbage føre en hel del bundfald til den øvrige del af Guldborgsund. Desuden blev der kort påbegyndt i den nye havn, men uheld forsinkede os og til sidst var vi nået derhen hvor Gåbense Bådelaug ifølge aftale skulle have fartøjet et stykke tid.
     Vi er i øjeblikket i gang med en grundig snak med Gåbense om mere faste regler for hvornår flåden er i den ene og den anden havn.

Solide lærkestammer afbarkes til bro 1

Godt regnskab
     Igen i år kan vi præsentere et godt regnskab. Men det kommer kassereren tilbage til senere.
     Men jeg kan da afsløre at Karina igen har givet et rekord tilskud til klubbens drift.

Sejlrenden syd for Nykøbing
     Guldborgsund syd for Nykøbing spøger stadig i kulissen, men ifølge pålidelige kilder skulle man have fundet ud af, hvem der skal og kan betale samt hvem der skal udføre arbejdet med at uddybe et kortere stykke af renden i nærheden af Flatø, hvorefter der bliver set på hvor afmærkningen skal stå med størst mulig effekt. 
     Her har Foreningen Smålandshavet været med til at holde fast i projektet og skubbet på for at komme i gang. Det forventes at renden bliver klar til sæsonen.

Oversigt
 1. Årets gang
 2. Forbedringer
 3. Bro 1 fornyes
 4. Slamsugning
 5. Godt regnskab
 6. Sejlrenden syd for Nykøbing
 7. Foreningen Smålandshavet og Baltic Sailing
 8. Websiden
 9. Rammeslag og slæbested
 10. Kajakafdeling
 11. Tak for indsatsen

Foreningen Smålandshavet og Baltic Sailing
     Foruden at deltage i uddybningsprojektet er Foreningen Smålandshavet og Baltic Sailing og vore omdrejningspunkter i markedsføringsarbejdet der drejer sig om vores landsdels sejlerturisme. Et arbejde som GB har fået en meget stor gevinst af idet vi gennem de seneste 10 år, år for år bliver præsenteret for publikum på vore bådudstillinger og fra i år også på både Hanseboot i Hamburg, i Düsseldorf og i Bellacenter for nylig. Planen er at vi fremover også skal med på Gøteborg og Stockholm. 
     Vi har henvendelser fra Bornholm og Sydsverige vedr. samarbejde om sejlerturismen.
     Vores udbytte har indtil videre været flere gæstesejlere og mere omsætning i Cafeen, alt sammen er brændstof til foreningens drift og udvikling. Men I skal vide at det ikke kommer af sig selv! Det koster mig ca. 14 dages ulønnet arbejde hver år, men selv da synes jeg at det er det værd, så længe jeg kan afse tiden.

www.guldborg-havn.dk
     Vores hjemmeside vil jeg bare sige at den er stadig af høj kvalitet, og bliver passet og opdateret. Den vil som tiden går være af større betydning for kommunikationen i klubben.

Rammeslaget har en lækage i en tank
Fotos: Niels N. Christensen

Rammeslag og slæbested
     Ser vi lidt fremad har som allerede nævnt en halv bro stående og en anden halvdel er på vej, så snart rammeslaget er færdigt og det vil det være først i næste uge. 
     Desuden står vores slæbested for en udvidelse. Vi må erkende at også trailerbådene bliver større og dermed får trailerne større sporvidde så derfor udvidelse. Kommunen har lovet os at lave det praktiske arbejde her i foråret.

Kajakafdeling
     Som et nyt tiltag sidste år kom havkajakafdelingen ind. Den tog sine første svære skridt og skal nu til at vokse sig stor og stærk. Vi har en del forhåndsinteresse og regner derfor med at hen over et par sæsoner kommer den også til at køre fint.

Tak for jeres indsats
     Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har gjort en indsats for Guldborgland Bådelaug i det forløbne år.
     Med håbet og ønsket om, at der også fremover vil være opbakning til klubbens udvikling, vil jeg ønske alle et godt år 2006.

Jørgen Eriksen

 

Årsberetning 2005, seniorer
Kapsejladsudvalget ved Lars Nordstrøm,
22. marts 2006

 

Lars Nordstrøm

Oversigt

 1. Onsdagskapsejlads 2005
 2. Femøturen
 3. Sejlerfestivalen i Kragenæs og Bandholm
 4. Sundsejlads

Onsdagskapsejlads 2005
     Vi kommer hurtigt ud på bane nord, og får lidt mere vand under kølen.
     Bo, vores dommer, er venlig og imødekommende, han stiller skib og sin onsdagsaften til rådighed, det skylder vi ham stor tak for. Uden ham var det umuligt at afvikle sejladserne nord for Guldborgbroen, inde i sundet er han også dommer og tidtager. Det eneste vi ønsker os her er en fast makker til ham.
     Vi har i år lavet lidt om på løbsinddelingen, de store både i løb 1 starter sidst, løb 2 for både med middelstørrelse og de mindste i løb 3 starter først. Se resultatlisten.

Femøturen
     Da vi kunne følge vejrudsigterne op imod datoen, og vindhastighederne blev ved med at være i den høje ende af skalaen, havde vi på forhånd lavet en ekstra aftale med Toreby sejlklub. 
     Det endte med en tur på sundet, hvilket lokkede en masse mennesker af sted. Vi fyldte klubhuset derude med børn og voksne, vi grillede og hyggede os til langt ud på natten.
     Toreby sejlklub skal have tak for deres gæstfrihed, og vi vil gerne gøre det om en anden gang. 

Sejlerfestivalen i Kragenæs og Bandholm
     En pragtfuld tur fredag til Kragenæs let vejr, sol og læns, snart var Frank forrest, så Jørgen og snart Michael eller Steen og i horisonten Erik og Torben. 
     Vel ankommet til Kragenæs fik vi aftensmad, dansk bøf med løg, hyggesnak, kaffe, the, og kage. 
     Lørdag morgen, morgenmad, skippermøde med velkomsttale af baronessen på Knuthenborg og kapsejlads i rigtig frisk vind Fejø rundt. Som en ny ting var der lavet et specielt løb for familiesejlads uden målebrev, som trist nok ikke blev nævnt ved præmieoverrækkelsen i Bandholm, hvor målstregen var. 
     De fleste Guldborgsejlere var tilmeldt i dette løb, og vores påstand er klart at vi havde taget flere præmier med hjem, hvis vi havde haft målebrev, så det har vi til næste gang, og så kan de bare komme. 
     Eftermiddag / aften musik, dans, spisning og masser glade mennesker.
     Søndag morgen, morgenmad og Caprani cup, som Guldborgsejlerne valgte fra, for at komme hjemefter, da vejret var slået lidt om. Turen gik syd om Askø og Stemmetoften, så der er plads nok. 
     En enkelt båd , vores trimran, blev i Bandholm med rorskade, for at blive repareret der. Den er atter sejlklar.

Sundsejlads 
     Vi afgik fra Guldborg i for lidt luft, selv om vi havde udsat starten i håb om at vinden ville friske lidt op, så vi kunne nå Nykøbing. 
     Motorbådene kunne, de spiste frokost i den nye kanalhavn, de fleste sejlbåde nåede også derud, men måtte for motor hjem for at nå aftensmaden, som Hans og skolen så lækkert igen i år havde sørget for.
     Sejladsen endte med at Steen vandt, og kom i mål kl. 18.23.04. Michael blev nr. 2 hans ankomst var 18.36.10. De 9 øvrige deltagere udgik og kom hjem for motor. 

Sejludvalget
God vind
Lars Nordstrøm

 

Resultatliste vedr. aftenkapsejladser 2005 ved Lars Nordstrøm
Løb 1
  maj juni juli august sept.    

dato

11

18

01

08

15

22

06

17

17

24

31

07

14

21

Point

Plac.

Omega 34 D55

0

0

1

1

1

0

2

2

2

0

1

2

1

1

14

1

Aphrodite 101 D6

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

3

3

3

2

17

2

Omega 34 D 316

0

3

3

0

2

1

3

3

3

2

0

1

0

2

23

3

Ylva

3

3

2

2

3

3

0

0

0

3

2

0

2

1

24

4

 

Løb 2

  maj juni juli august sept.    

dato

11

18

01

08

15

22

06

17

17

24

31

07

14

21

Point

Plac.

Mamba 29 D21

0

0

0

1

0

2

1

1

1

1

2

1

1

2

13

1

Hanse 291 D208

1

1

1

0

2

1

2

0

0

0

1

2

2

2

15

2

Bandholm 24 D304

2

0

0

2

1

2

0

2

2

3

3

0

2

1

20

3

Vega

2

0

3

0

0

2

3

0

4

2

3

3

2

2

26

4

Dragon Fly 25 D56

2

0

3

0

0

2

3

0

4

3

3

4

2

2

28

5

 

Løb 3

  maj juni juli august sept.    

dato

11

18

01

08

15

22

06

17

17

24

31

07

14

21

Point

Plac.

Albin Viggen D911

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

0

1

1

 

2

1

Manta 19

 

 

0

0

1

 

 

 

 

 

0

0

2

 

3

2

 

Årsberetning 2005, juniorer
Optimistjollerne ved Niels Bach,
22. marts 2006

 

Merethe Kepp og Niels Bach

Vintersæsonen januar-maj 2005
     Juniorafdelingen havde en hyggelig vintersæson i Klubhuset på havnen. Der var godt fremmøde til teori/træningsaftner den 1. torsdag i måneden, hvor vi arbejdede med knobtavler, opgaveark, sol, måne og stjerner, globus, søkort. Fup og fakta om livet til søs både før og nu. Vi fik også has på en del knob, knuder og kakao med flødeskum. .....og endelig tog vi en tur i svømmehallen for lige at tjekke om de unge mennesker stadig kunne svømme en 2–800 m og det kan de + lidt til !

Sæsonstart 2005 
     På de første mødeaftner i april tjekkede vi så jollerne samt rig og udstyr mhp. evt. indkøb af udstyr mv. og planlægning af reparationer.
     Forårs- og sæsonstart var planlagt til begyndelsen af maj – men det var først i løbet af maj, da temperaturen begyndte at snige sig op over 10-15 graders varme, at vi riggede jollerne til og søsatte de 8 juniorer.

Juniortræningen 2005
     Vi lagde ud med at par ture med det gode skib – Grinden "Cirkeline" og nogle øveture med følgebåden……..og første gang jollerne var i vandet kæntrede en af juniorerne. Vi fik hende hurtigt op og i noget varmt tøj. Godt, at følgebåden var i orden!!!!
     Træningsaftnerne starter normalt med et "skippermøde", hvor vejr, vind og strømforhold drøftes. Herefter rigges jollerne til og søsættes. Juniortrænerne har fokus på, at gøre den enkelte "skipper" ansvarlig for tilrigning af egen jolle - og i øvrigt hjælpe hinanden, så vi på træningsaftnerne får så meget sejltid som muligt. Men det er svært i praksis.
      Træningsaftnerne på sundet omfattede ud over sejladstræning - kapsejlads og kæntringsøvelser. Vi var mere heldige med vejret på træningsaftnerne i 2005 end i 2004 – og vi havde mange gode træningsaftner.
     Ved vindstille og meget svag vind, øvede juniorerne manøvrering og overbord-manøvrer med følgebåden....og et par svømmeture blev det også til….alt sammen for at gøre de unge fortrolige med vand. Hvis det var rigtig surt ”ikke-sejler-vejr” stod den på teori i klubhuset.
     Kølbådssejlads er en del af træningen. Mindst 1-2 aftner om måneden deltog alle 8 juniorer i en træningssejlads med kølbåden – Grinden ”Cirkeline”, som Ivar Christoffersen villigt stiller til rådighed. ( En stor tak til ham).
     Kølbådssejlads som en del af juniortræningen er godt, bl.a. fordi "alle er i samme båd" - der skal arbejdes sammen for at få båden til at sejle, og det er en god lejlighed til at kombinere teori og praksis - ved den fælles oplevelse kølbådssejladsen giver. 
     Kølbådstræning er en nødvendig del af træningen og vil så vidt muligt blive indarbejdet i programmet for 2006.
     ….og som noget helt nyt – fik de unge også mulighed for - i sidste halvår af 2005 - at ro kajak - i 2 øvelseskajakker, som Maribo stillede til rådighed for bådelauget i forbindelse med en ”PR-Kajakdag” i slutningen af august i forbindelse med evt. etablering af kajakafdeling i bådelauget. 
     Jo – træningsaftnerne i september og oktober var et cirkus uden lige – optimistsejlads, følgebåds-sejlads og kajakroning samt badning når det hele var pakket sammen. En ting er sikkert – juniorerne er blevet fortrolige med vand – dejligt at opleve – at de overskrider grænser.
     Træningen i Guldborgland Bådelaugs juniorafdeling er ikke konkurrencepræget – men bygger mere på at have det godt sammen, at få fælles oplevelser og overskride grænser……… og det er de unge gode til.

Vinterprogram 2005-06
     Fra oktober -05 til maj -06 har vi traditionen tro en månedlig optimist-aften, hvor de unge bakser med søkort, lanterneopgaver, repetitionsopgaver mv. 
     En god film, "Titanic" er det også blevet til + traditionen tro hjemmebag, som ungerne tager med samt varm kakao med flødeskum. Men nu vil de unge gerne snart ud og have noget skum for boven.

Sejlsæsonen 2006
     I 2006 har vi sat sæsonstarten til mandag den 15. maj. Der er pt. 8 juniorer i aldersgruppen 11-17 år og måske er der et par mere på vej.
     Bemærk: Der udarbejdes en folder om bådelaugets juniorafdeling hvert år i april – men den er altid kun blevet delt ud til juniorerne og deres forældre. Den er aldrig delt ud i Guldborg og omegn. Det ville sandsynligvis medføre, at der ville troppe en 4 – 7 juniorer mere op, og det har vi pt. hverken udstyr eller trænere til. 
     Det er jo noget bådelauget skal beslutte – om juniorafdelingen evt. skal udvides. I dag er det undertegnede, Merethe Kepp og Niels Bach, der er juniortrænere, og det er vi ikke ved at være trætte af, men det ville være fint, hvis der var et par stykker, som vi kunne trække på en gang imellem. 

 
 

Oversigt
 1. Vintersæsonen januar-maj 2005
 2. Sæsonstart 2005
 3. Juniortræningen 2005
 4. Vinterprogram 2005-06
 5. Sejlsæsonen 2006
 6. Afvekslende sejladsoplevelser
 7. "Wild dreaming"
 8. Træningsfartøjer
 9. Ønsker

Afvekslende sejladsoplevelser
     For den nuværende gruppe af juniorer er afvekslende sejlads- og træningsoplevelser et must. De unge giver udtryk for, at det er spændende både at sejle optimistjolle, kølbåd, kajak og en gang i mellem følgebåd.
     I jollerne er det den enkelte junior, der med sin viden og erfaring skal få skiv'et til at sejle. De får prøvet sig selv af - "alene" med ansvaret for eget fartøj - i nogle gange grænseoverskridende situationer. De oplever frustrationen over, at jollen ikke kan sejle mod vindøjet - og hvor kom vinden egentlig fra hva' ? Angsten - når det går for stærk - og succesen, når de opdager, at de har styr over jollen, og at den f.eks. planer på søerne.
     Kølbåden giver som ovenfor nævnt mulighederne for fælles oplevelser og erfaringer i forhold at manøvrere, vindens indvirkning på sejl og båd osv. - oplagt udgangspunkt for nogle gode timer med teamoplevelser med trænerne tæt på, hvor aktuel/akut praksis og teori og repetition er mulig. 
     Motorbåden / følgebåden er god, når der ikke er vind nok til at sejle med sejl - og juniorerne bare vil ud at sejle. Med følgebåden har vi som nævnt trænet overbord- og kajmanøvrer. Og ikke mindst har der været mulighed for at juniorerne har kunnet komme en tur i baljen på det dybe vand - som et led i tilvænning til vand. En del af juniorerne er forståeligt nok utrygge ved det dybe mørke vand - hvilket ikke er særligt befordrende, når de træner i joller der kan kæntre, og ind imellem også gør det.

"Wild dreaming" 
- vores ønsker og drømme fra 2004 -05 er næsten gået i opfyldelse: 
     At der i Guldborgland Bådelaugs juniorafdeling er mulighed for at give juniorerne afvekslende sejladsoplevelser. 
     At optimistjollen må betragtes som en begynder-begynderjolle. 
     At juniortrænerne har mulighed for at tilbyde juniorerne individuelt tilpasset sejlads- og træningstilbud.

Int. 606, Palle Petterson 1972. www.606.dk

Træningsfartøjer
     Bådelauget søgte penge i boet efter Ro foreningen "Fjorden" og fik kr. 30.000 til juniorafdelingen – til indkøb af et par træningsfartøjer for vores store juniorer. 
     Juniortrænerne har sammen med juniorerne besøgt Vordingborg og Kalvehave for at se på træningsfartøjer – og vi er enige om, at det ville være fint med 2 stk. 606'ere, der er lette trænings-kølbåde på ca. 400 kg, som kan sejles af op til 4 juniorer. 
     Det har endnu ikke været muligt at finde 2 stk. af nogenlunde kvalitet, men vi har lovning på , at der snart bliver et par stykker til salg i Hellerup – spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe vi skal vente med at købe.
     Vi har 6 optimistjoller til introduktion og begyndertræning…..og kan nu se frem til et par rigtige gode træningsbåde til de store drenge og piger.

Ønsker
Ud over træning vil vi gerne: 

 1. Tur til Kronborg, 
 2. Weekendtur med optimister, 
 3. Førstehjælpskursus
 4. Øve os i at inddrage forældrene mere
 5. Ny jollebro vil gøre det nemmere at komme ud og sejle - vi vil gerne ta's med på råd om hvordan det skal laves!!!

Med venlig hilsen 
Juniortrænerne
Merethe Kepp og Niels Bach


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen