Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

 
Årsberetning 1999, seniorer
Kapsejladsudvalget ved Lars Nordstrøm, februar 2000
Pinsestævne
     Pinsen foregår naturligvis på Fejø, hvorfra der sejles Femø rundt. Vi var nogle stykker sejl- såvel som motorbåde der deltog. 
     Sejladsen Femø rundt var samtidig kredsmesterskab, og der deltog vi naturligvis også. Godt i havn tørt tøj en øl og en gammel dansk, så går det fint igen.
     Jørgen opdager pludselig en grundstødt. Hans gæstfrie båd fyldes hurtigt, og vi iler til hjælp ind over knoldene, og snart flyder igen en af vore egne.
     Havnehuset fyldes som sædvanlig til en dejlig grillaften med godt selskab, musik og dans.

Falster Rundt
En frisk vind lørdag d. 14 august lovede godt for sejladsen Falster rundt. Der sejles i 5 kategorier:

 1. målte sejlbåde efter DH
 2. umålte sejlbåde
 3. motorsejlere
 4. flerskrogsbåde efter lystal
 5. motorbåde med specialregler.

     Det gik stærkt i startområdet nord for Guldborg. Der var masser af både og alle kom godt af sted på en lænser til Kogrunden, hvor den sydlige vind gjorde godt indtil Dyrefod, hvor rebene blev sat, og vi krydsede gennem Storstrømsbroen og Farøbroen lige til mållinien ved Stubbekøbing.
     En herlig sejlads, og om aftenen var der sædvanen tro fællesspisning med musik, dans og præmieuddeling m.m.
     Dagen efter var vejrudsigten imidlertid hårdere, og man enedes om enten at blive eller at sejle hver til sit. 
     De fleste kunne sejle hjem, tyskere såvel som folk fra Guldborg. Når vi kunne det, kunne vi måske også have sejlet kapsejlads.

Oversigt
 1. Pinsestævne
 2. Falster Rundt
 3. Fællestur til Femø
 4. Sundsejlads
 5. Aftenkapsejlads 1999
 6. Resultatliste 1999
Fællestur til Femø
     28/8 Familiekaplads for sejlbåde nord om Femø, og konkurrence for motorbåde syd om. Først så det lidt tyndt ud 4 kapsejlende og nogle stykker på tur, men stor var glæden da vi ankom.
     Havnen var fyldt med motorbåde, som var tyvstartet og havde fået en dag mere ud af det. Det var dejligt og vi måtte næsten sidde i lag i huset om aftenen.
     Næste dag var det lige så herligt vejr, travetur, blommerov, ømme fødder og en pragtfuld tur hjem. Læs mere.

Sundsejlads
     Godt vejr og mere luft end i 1998. 9 både + ledsager, kontrol og frokostpause m.m. Alt gik så stærkt, at vi næsten ikke nåede Nykøbing, før vi var hjemme igen hos Karina, som i år stod for aftensmaden, og til et igen i år fyldt klubhus. Godt vi skal bygge ud.

Aftenkapsejlads 1999
     En dejlig sommer/sæson er gået, vi har sjældent set så mange både på vandet som i år. 19 forskellige, og 18 onsdage har det været muligt at gennemføre en sejlads.
     Alle sejladserne er sejlet inde i sundet, og alt er forløbet udmærket, dog havde vi håbet meget at den udlagte bane nord for Guldborgbroen var blevet slidt til, men det passede ikke rigtig med dommerskibe i år, så lad os håbe det bliver lettere i det kommende år.

Kapsejladsudvalget
På gensyn og god vind i 2000
Lars Nordstrøm

 
Aftenkapsejladser 1999
Resultatliste, februar 2000 ved Lars Nordstrøm
 

  maj juni juli august september    

Dato

09. 26. 02. 09. 16. 30. 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. Point Plac.
Larsen 232 1 2 0,75 3 2 0,75 2 0,75 0 0,75 0 0,75 3 0 5 0,75 0,75 3 0,75 26 1
Norsk Fjordkr. 0 2 2 0 0 0,75 2 0,75 2 0,75 2 0,75 3 0,75 3 2 2 3 26,75 2
Larsen 28 34 3 0 5 0,75 2 0 3 4 5 0 3 5 2 3 4 3 4 2 48,75 3
Manta 19 4 4 0,75 6 4 0 4 2 5 2 5 0 0,75 0 2 7 0,75 4 51,25 4
L. 23 226 0,75 3 4 6 3 5 0 0 5 5 4 4 6 0 5 4 6 4 64,75 5
Folkebåd 353 4 5 0 6 8 0 8 3 3 7 7 0 7 4 8 5 5 5 85 6
Knar 34 4 5 7 6 0 9 0 6 5 4 8 2 0 6 6 6 9 6 89 7
Albin Viggen 4 5 0 4 7 3 7 6 5 7 6 8 0 8 7 0 7 6 90 8
Dragon Fly 25 4 5 0 6 6 0 10 6 5 7 10 7 4 2 11 8 0 6 97 9
Mamba 29 21 4 5 8 6 9 8 5 6 5 3 9 6 0 10 0 9 0 6 99 10
LM 24 4 5 6 6 9 0 10 6 5 7 0 10 4 10 9 9 0 6 106 11
Møn 341 4 5 0 5 9 0 9 5 5 7 11 10 0 9 10 9 10 6 114 12
Drabant 22 4 5 10 6 9 10 10 6 4 6 0 10 0 10 11 9 0 6 116 13
Omaga 36 4 5 11 6 5 0 10 6 5 7 11 10 0 10 11 9 0 6 116 13
Killing 1 4 5 11 6 9 0 10 6 5 7 0 10 7 10 11 9 0 6 116 13
Yacht Tøsen 4 5 l l 6 9 0 10 6 5 7 0 10 0 10 l l 9 8 6 117 16
Warship 1/4 ton 4 5 0 6 9 0 10 6 5 7 11 9 0 10 11 9 11 6 119 17
Bandholm 24 4 5 11 6 9 0 10 6 5 7 11 10 0 10 11 9 0 6 120 18


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen