Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

 
Årsberetning, seniorer
Aftenkapsejladser 1998 og fejlfindingsskema ved Lars Nordstrøm
Aftenkapsejlads 1998
     Endnu en sæson er omme, vejrmæssigt var der ikke noget at råbe hurra efter, men både på
vandet og folk med lyst dertil, det er en fornøjelse.
     18 sejladser er gennemført, 11 på bane nord, 7 i sundet. De fleste i let og mellemluft, men et par stykker husker vi p.g.a for meget vind.

For meget luft
     En gang har vi været ude for en byge, der kom så hurtigt, at vi på få minutter måtte bjerge sejl, mere eller mindre, for et kvarter senere at sejle videre i magsvejr igen. Dagens vind 1-15 m/sek.
     Anden gang hvor vi havde nogen luft, gik vi under broen. 3 gennemførte med et minimum af sejlføring, 9 returnerede til havnen med respekt for luft og besætning, glimrende.

Bane nord og syd
     11 sejladser er i år gennemført på bane nord, hvor vi er rigtig glade for Finn og Bents velvillighed som dommere, inkl. skibe, tak til dem. De sidste 7 onsdage foregik inde i sundet.

Pinsestævne
     Traditionen tro afholdt Vikingen pinsestævne  på Fejø. Vi var nogle stykker, der deltog. Det var nogle dejlige dage. En Guldborgbåd, "Marinus", deltog. Inden starten var hele sejladsen ved at blæse væk, men med vejr- og sejlskift blev det en flot tur, der endte i sol og sommer.

Fællestur til Femø
     Der var forberedt en kapsejlads for sejlbåde nord om øen og en anden opgave for motorbåde syd om. Desværre var der lidt meget luft, og den eneste motorbådsbesætning der var mødt op på havnen indvilgede i at være dommerbåd, men gik derefter retur til havnen hvor der heldigvis i løbet af dagen kom en masse medlemmer og gæster, som fik en god dag ud af det i Guldborg.

Indhold
  1. Aftenkapsejlads 1998
  2. For meget luft
  3. Bane nord og syd
  4. Pinsestævne
  5. Fællestur til Femø
  6. Falster rundt
  7. Sundsejlads
  8. Aftenkapsejladser 1998
  9. Fejlfindingsskema for kapsejlere

 

     Vi andre som vovede os af sted, kom enten nord eller syd om Femø og havde en forrygende aften i havnehuset med grill, snak, sang og musik med Erik + co. harmonika og guitarspil. Den tur skal gentages.

Falster rundt
For andet år sejledes Falster Rundt med Vikingen - Stubbekøbing - Gedser og tilstødende havne. En god idé, hvor sejlbåde, motorsejlere og motorbåde deltager. En kombination af sejlads, samvær og fællesskab over 2 dage. De skal nok få det lært. Guldborg var med i flere kategorier. Edmund i sejlbåd, Jørgen i trimaran og Bent i motorsejler/motorbåd.

Sundsejlads
     12 både, dejligt vejr, sol og ingen vind, start kl. 11.00 og frem, genstart timer senere, et par udgik. Gert nåede 3/4 til Nykøbing, Jørgen vendte i Jydebugten, vi andre tidligere.
     De sidste anduvede Guldborg 17.20.44 som sædvanligt til et godt måltid mad og drikke, snak og hygge. Kapsejladsmæssigt 0 point men en sådan en dag på vandet og i godt selskab 100 point.

Kapsejladsudvalget
Lars Nordstrøm

 
Aftenkapsejladser 1998
Resultatliste, februar 1999, ved Lars Nordstrøm 

  maj juni juli august september    

Dato

20. 27. 03. 10. 02. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. Point Plac
Larsen 232 6/ 7/ 7/ 0,75 0,75 10/ 0,75 2 2 8/ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 2 0,75 0,75 13,5 1
L 23 D 226 0,75 0,75 2 2 9/ 4/ 2 5 7/ 8/ 4 2 6/ 2 3 3 2 3 31,5 2
Larsen 28 D34 2 2 0,75 3 2 6/ 9/ 7/ 3 0,75 4 4 2 7/ 7/ 0,75 3 5 32,25 3
Mamba 29 5 3 4 7/ 3 2 3 7/ 7/ 3 3 5 3 6/ 5 5 5 7/ 49 4
Norsk Fjordkr. 6 7/ 7/ 10/ 5 3 4 0.75 0,75 8/ 4 7/ 6 3 7 7 6 2 54,5 5
Folkebåd 353 6 7/ 7/ 4 9/ 0,75 6 3 5 2 4 3 6 10/ 7/ 7 6 6 58,75 6
Omega 36 6 4 3 6 4 10/ 9/ 7 4 8/ 4 7 6 10/ 7 7 6 10/ 71 7
Albin Viggen 4 7/ 7/ 10/ 9/ 10/ 7 7 7 8/ 2 7 6 4 6 4 4 10/ 72 8
Elvstrøm 22 6 6 7 8/ 8/ 7 8/ 6 6 5 4 7 6 10/ 2 7 6 10/ 75 9
Polaris Drabant 6 7/ 7 5 9/ 5 5 4 7 8/ 4 7 6 10/ 7 7 6 10/ 76 10
Killing D1 6 7 7 10/ 9/ 10/ 9/ 7 7 8/ 4 7 6 5 4 7 6 4 77 11
Dragon Fly 25 6 5 6 9/ 7 8/ 9/ 7 7 4 4 6 6 9/ 7 7 6 10/ 78 12
Knarr 34 3 7 5 10/ 6 10/ 9/ 7 7 8/ 4 7 6 8 7 7 6 10/ 80 13
 

 
Fejlfindingsskema for kapsejlere
Februar 1999

Problem

Mulig løsning

Båden sejler for langsomt. Undersøg om du har sat storsejlet (det største sejl).
Båden sejler ikke fremad. Prøv at løsne fortøjningerne
Båden sejler for langsomt 2. Storsejlet skal sættes bag masten og fokken foran.
Båden luvgirig Sæt fokken.
For dårlig højde Få spileren ned i en fart.
God højde men dårlig fart Du er startet i en Hobie Cat sejlads.
Båden krænger for meget. Sejl tilbage og saml gasterne op
Posen i sejlet for langt tilbage. Undersøg om sejlet er sat med agterliget forrest.
For megen afdrift. Husk at bolte kølen fast næste år
Du fører ved første mærke. Det er krydsmærket, der skal rundes først, ikke slagmærket.


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen