Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

 
Årsberetning, seniorer
Aftenkapsejladser 1997 ved Lars Nordstrøm, februar 1998
Forsinket sæsonstart
     Endnu en dejlig sæson er gået. Vi kom lidt sent ud af starthullerne, da sæsonstarten mere var til havnearbejde end til onsdagssejlads og så var der jo heller ikke rigtig vind.

Onsdagssejladser
     Der blev gennemført i alt 13 sejladser og 2-3 gange slap luften op.
     12 både har været på vandet flere eller færre gange. Inden sommerferien foregik det inde på sundet, men derefter havde vi glæde af at overdommer Finn med skib og skiftende besætning var med på banen nord for broen. Det takker vi for og håber på gensyn.

Sejladsbestemmelser
     Vi sejler efter Dansk Sejlunions og Guldborgland Bådelaugs forskrifter. Pointsystemet er lavpoint, hvor l. plads får 0,75 point, 2. plads 2, og 3 plads 3 o.s.v. Vi sejler efter lystal.
     Sæsonen regnes for en sejladsserie, hvor de 3 dårligste resultater fratrækkes.

Falster Rundt
     Vikingens hovedkapsejlads er droppet, desværre, men til gengæld fik vi en helt ny sejlads, Falster Rundt, som efter opsamlingssejlads fra Nykøbing til Guldborg, startede her nord for broen med kurs mod Stubbekøbing i roligt og meget flot vejr.
     I et stort telt var musik, fællesspisning og hygge i den helt store stil. Herfra gik det så mod Gedser, som var sluthavn. Sidste etape var dog kun for motorbåde, da der ikke eksisterede vind. Alt sammen et glimrende initiativ.
     Desværre var det m.h.t. dommer og tidtagning en tynd kop te, hvor enkelte både ikke blev registreret og alle Guldborg-både returnerede lidt skuffede til hjemhavnen.
     Vi håber man har lært noget, at man tager målte, umålte såvel som motorbåde alvorligt og kommer igen med noget bedre.

Sundsejlads
     Der var 9 både til start med respittid. En klarede frokosten i Nykøbing og tog hjem for motor. 
     Det var dejligt vejr, og de øvrige havde vind nok at sejle hjem til kaffe, mad, drikke, sang og hygge i et fyldt klubhus. I øvrigt var rækkefølgen ved hjemkomsten:
 

 1. Omega 36
 2. L 23
 3. Larsen 28
 4. Dragon Fly 25
 1. Knarr
 2. Folkebåd
 3. Mamba 29
 4. Eria 25

Kapsejladsudvalget
På gensyn og god vind i 1998
Lars Nordstrøm

Indhold
 1. Forsinket sæsonstart
 2. Onsdagssejladser
 3. Sejladsbestemmelser
 4. Falster Rundt
 5. Sundsejlads
 6. Aftenkapsejladser

 

 

Nr.1 Frække Frida i aftenkapsejladserne

 

 

Vikingens hovedkapsejlads er droppet, desværre, men til gengæld fik vi en helt ny sejlads, Falster Rundt,

 


Aftenkapsejladser 1997
Resultatliste, december 1997 ved Lars Nordstrøm

  maj juni juli august september    

Dato:

28. 04. 11. 18. 25. 30. 06. 20. 27. 03. 10. 17. 24. Point Plac.
Larsen 28 D 34 0,75 2 2 5 3 5 3 0,75 2 0,75 0,75 4 3 18 1
Norsk Fjordkrydser 2 0,75 6 4 0,75 5 2 4 0,75 2 3 0,75 5 20 2
L.23 D 226 3 3 3 9 2 5 0,75 2 3 6 7 6 0,75 28,5 3
Albin Viggen D 911 4 4 4 2 5 5 4 8 6 5 2 2 8 37 4
Knarr D 34 6 5 5 6 4 5 6 7 9 3 7 5 4 49 5
Mamba 29 D 21 6 7 10 9 8 5 5 4 5 4 7 6 2 51 6
Dragon Fly 25 D 56 5 6 8 7 6 0,75 7 3 8 8 4 6 7 51,75 7
Folkebåd FD 353 6 7 10 9 8 5 8 6 4 7 7 3 6 59 8
LM 24 6 7 7 0,75 7 5 8 9 10 9 7 6 9 62,75 9
Bandholm 26 D 72 6 7 0,75 9 8 5 8 9 10 9 7 6 9 65,75 10
Eria 25 D 6 6 7 10 3 8 5 8 9 7 9 7 6 9 66 11
Danboat 24 6 7 9 8 8 5 8 9 10 9 7 6 9 73 12


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen