Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

 
Sundsejlads 2008
Fra Guldborg til Nykøbing og retur lørdag den 27. september

< kl. 13:01:48. Alle billeder af bådene på sundet blev taget fra Folkebåden FD 681 "Kis", som startede først og derfor - efter rundingen af mærket i Nykøbing - for nordgående havde tid til at nyde de sydgående forfølgernes indsats i det fantastiske sensommervejr.

> kl. 13:00:29. Frans Balzer i Hallberg Rassy 29, "Frøken Friis", var forreste båd ud for Middelaldercentret

 

Tekst og foto: Niels Nordby Christensen

< kl. 13:02:40. Spileren stod flot og fyldt hos Torben Jensen i Javelin 30, "Doritilo", indtil den skulle bjærges ved vendepunktet. Der gik frasagn om slagsmålet med det ustyrlige forsejl, som Torben efter en rum tid trak sig sejrrigt ud af.

> kl. 13:06:05. Lars Nordstrøm i Mamba 29 "Maniana" havde god fart i båden for skæringsspiler og genuaen på dækket ud for Ny Kirstinebergs marker..

 
< kl. 13:06:44. ... men ikke nok, for Erik Andersen i Hanse 291, "Aurora", med en lidt større? spiler og rulleforsejl lå lige i hækken på Lars, som i mål måtte se sig slået af Erik.

> kl. 13:08:40. Leif Christensen i Accent 26, "LIV", benyttede alle lovlige midler for at kompensere for den manglende spiler. Både windbrakeren om cockpittet og fenderen på luv fribord medvirkede til en betydelig fartforøgelse.

 
< kl. 13:10:00. Indtil nu var bådene kommet enkeltvis, så spændingen steg, da disse to nærmede sig i close race. Den "lille" havde fordel af, at spileren ustandselig klappede på den "store"...

> kl. 13:10:31. ...som i øvrigt var Michael Tambour i Omega 34, "Jo-Hanne", opkaldt efter hustruen, der var med om bord, men blev beordret under dæk for ikke at gå i vejen.

 
< kl. 13:10:46. I den "lille" Bandholm 27, "Leika", sad solosejleren Claus Pedersen som sakkede, da han ramte et vindhul. Sejlene hang slapt ned og kun den stærke medgående strøm gav en smule fremdrift.

> kl. 13:13:16. To både ud for Herrevig nærmer sig med god vind i sejlene. Båden med skæringsspiler krænger i et pust, mens båden med gennakeren holder lidt højere og krænger mindre.

 
< kl. 13:14:34. Steen Hovards spiler trækker udmærket i Luffe 37, "Jomonitho". Han savnede dog nogle krydsben, som kunne give ham en bedre placering. Der var kun et enkelt på hele strækningen frem og tilbage i den lette SV-lige vind

> kl. 13:14:40. Stefan Pommer i Omega 34, "Emma", fik god brug for gennakeren, som han havde meget lettere ved at sætte og bjærge end spilerfolket på de 4 strækninger med rum vind.

 
< kl. 13:17:19. Hos Edmund Jensen i Dufour 365, "Madame Dufour", holdt man skærpet udkig efter sejladshindringer. Edmund havde dårlige erfaringer med et ruseflag under sidste aftensejlads.

> kl. 14:37:28. Godt halvanden time efter fotoet ved Middelaldercentret nærmer koblet af forfølgere sig bag Grimmers Nakke den førende Folkebåd, som ved måltagningen dog stadig er omkring en sømil foran.

 
< kl. 18.16. Ved præmieuddelingen fik alle deltagere overrakt en flaske rød- eller hvidvin - her Edmund Jensen i Dufour 365, "Madame Dufour", som fik en ærefuld 7.-plads efter sikker sejlads uden nærkontakt med diverse sejladshindringer.

> Leif Christensen i Accent 26, "LIV", nyder de beundrende blikke - især fra aftenens kvindelige deltagere - efter at også han er blevet begavet med en velsmagende flaske vin.

 
< Erik Andersen i Hanse 291, "Aurora", fik overrakt vin og præmieglas af Michael Tambour for sin 3.-plads. Mon ikke sønnen Niels, som til dagligt gaster langt større kapsejladsmaskiner, medvirkede til resultatet?

> Steen Hovard gav vin og præmieglas til Michael Tambour i Omega 34, "Jo-Hanne", for en hurtig 2.-plads, som både den hårdarbejdende besætning og skippers hustru havde en ikke ubetydelig del af æren for.

 
< Niels Nordby Christensen i Nordisk Folkebåd "Kis" blev tildelt sin 1.-præmie under forudsætning af, at han kun stiller op hvert andet år i egen båd!

> Vores trofaste tidtagerpar, Torben Petersen og Bo Bøyesen, blev hyldet med klapsalver og sidstnævnte fik overrakt en flaske for en hel sæsons indsats ved start- og mållinje - flest gange nord for broen i Pedro 36, "Libo III".

 
< Hos de lydhøre laugsmedlemmer, som også talte motorbådsfolk der havde deltaget i sejladsen som observatører, var sulten ved at melde sig.

> Årets sundsejlads i det strålende sensommervejr afsluttedes traditionen tro med en gang bøf stroganoff, som sammen med den kogte ris blev skyllet ned med vinpræmierne. Tak til Hans Bonde og køkkenholdet for et godt traktement.

 

Resultater fra Sundsejladsen 27. september 2008. Lars Nordstrøm

Bådtype

Start kl.

I mål kl.

Sømiletid

Sejltid

Indsejl.sm.t.

Plac.

Folkebåd D 681

11.00.00

14.46.30

830,4

3.46.30

832,7

1

Omega 34 D 55

1152.51

14.56.44

636,1

3.03.53

676,0

2

Hanse 29 D 208

11.40.56

15.00.20

679,9

3.19.24

733,2

3

Luffe 37 D 29

12.01.09

15.00.30

605,6

2.59.21

659,4

4

Halberg Rassy 29 D 423

11.21.13

15.01.53

752,4

3.40.40

811,3

5

Mamba 29 D 21

11.33.11

15.02.37

708,4

3.29.26

770,0

6

Omega 34 D 316

11 54.44

15.11.00

629,2

3.16.16

720,6

7

Javelin 30-D 31

11.25.31

15.14.05

736,6

3.48.34

840,3

8

Dufour 36 D 35

11.48.58

15.17.17

650,4

3.28.19

765,9

9

Bandholm 27 D 124

11.24.45

15.22.17

739,4

3.47.26

836,2

10

Accent 26 D 263

11.22.51

15.26.37

746,4

3.52.50

856,0

11

Vindstyrke m/sek.: 5-7    Retning: SV    Bane: 16,32 sm

 

Resultatliste vedr. aftenkapsejladser 2008

Løb 1 Maj Juni Juli August September Point Plac
Dato: 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24.    
Nimbus 26 D49 1 1 2 0   1 1 2 1   0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 15 1
Hurley 24 2 2 1 0   2 2 2 2   0 0 0   0 2 2 2 2 2 2 25 2
               
Løb 2 Maj Juni Juli August September Point Plac
Dato: 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24.    
Mamba 29 D21 1 2 2 0 3 2 4 1 3 4 0 0 0   0 1 2 1 1 1 2 32 1
Folkebåd D681 5 1 1 0 1 3 5 5 1 4 0 0 0 1 0 5 1 4 2 4 1 44 2
Hanse 291 D208 2 3 3 0 2 3 3 4 4 4 0 0 0 3 0 3 4 2 3 2 4 49 3
Javelin 30 D31 5 5 4 0 5 1 2 3 2 1 0 0 0 4 0 2 4 3 4 3 3 51 4
HR 29 D423 5 6 5 0 5 3 1 2 5 2 0 0 0 4 0 5 3 4 4 4 5 63 5
Bandholm 27 D124 3 4 7 0 4 3 5 5 5 4 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 6 70 6
Dufour 36 D35 4 6 6 0 5 3 5 5 5 4 0 0 0 4 0 5 4 4 4 4 6 74 7
Accent 26 5 6 7 0 5 3 5 5 5 3 0 0 0 4 0 5 4 4 4 4 6 75 8
               
Løb 3 Maj Juni Juli August September Point Plac
Dato: 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24.    
Omega 34 D55 2 1 2 0 1 1 1 2 1   0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 19 1
Luffe 3 7 D29 1 2 1 0 2 2 2 1 2   0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 26 2


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen