Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

 
Decembernyt
20.12.07

Formanden gør status
     Tæt på årets korteste dag er der to retninger at se, tilbage og fremad. Begge er mod lysere tider, - ser vi tilbage var dagene længere, og ser vi fremad går det ligeså, - en ny sommer venter.
 
Der er solgt over 25% flere rabatkort til gæstesejlerne i forhold til sidste år. Arkivfoto juli 2004 Niels Nordby Christensen

Gæstesejlere
     Ser vi tilbage mod sommeren der gik, blev en udmærket sæson, idet der, på trods af det ikke altid så gode vejr, alligevel endte med fremgang på gæstesejlersiden og dermed fremgang i omsætningen både for havnen og også for Cafe Lagunen.
     Det skal også bemærkes at der er solgt over 25% flere rabatkort i forhold til sidste år, med fremgang på tyske gæster.

Niels Bach og Merethe Kepp har fået gang i kano- og kajakafdelingen

Kano- og kajakafdelingen
     Det har også været en fin sæson for vores nye tiltag, havkajak og nu også kano afdeling, hvor der har været 2 havkajakkurser og hvortil der nu er begyndt at komme nye medlemmer.
     Stille og roligt, men med højt aktivitetsniveau, er de kørt derudaf, med de samme ildsjæle som sidste år. Foruden aktiviteterne i klubben har de også haft energi til, at lave et stort sponsorarbejde, med et nuværende resultat på 4 sponsorer, hvilket giver mulighed for køb af flere kanoer og kajakker og dermed mere aktivitet.
     Det der gør det endnu mere imponerende er, at det er de samme to personer der står for en rigtig god og aktiv juniorafdeling. Stor tak til Niels Bach og Merethe Kepp.

Årets arrangementer
     Klubbens faste aktiviteter er forløbet næsten som sædvanligt, med pæn deltagelse, uden at være prangende.
     Der var dog, ifølge "Rygters Bureau", færre deltagere til standerstrygningen end normalt, deriblandt undertegnede, som må erkende at kalendere ikke altid er nok, og hukommelsen ikke altid rækker, jeg havde glemt det, beklager.

Der mangler folk til betjening af Kaptajn Hummel. Foto: Niels Nordby Christensen

Kaptajn Hummel og et lånt rammeslag
     Ser vi fremad, så har vi et job foran os i vinter, med oprensning af bunden i havnen, sådan at vi kan få vores normale dybde igen inden sommeren. Skulle der være nogen som har lyst til at deltage, så meld jer hos Michael Tambour eller Lars Nordstrøm.
     I løbet af vinteren får vi et rammeslag til låns i havnen. Vi har fået lov til at låne det der ligger i Nysted og kan dermed få rammet de manglende pæle i havnen.

Sen generalforsamling
     Generalforsamlingen bliver trukket så længe som muligt, idet klubhuset er ved at blive renoveret efter oversvømmelsen sidste år, og derfor ikke kan bruges før til foråret.

Lagunenyt er udkommet 3-4 gange årligt siden maj 1997. Montage Niels Nordby Christensen

Lagunenyt
     Bladet du sidder med, bliver det sidste af slagsen. Efterhånden som næsten alle har adgang til internettet, samtidig med at portoen bliver ved med at stige og arbejdet med at finde stof til bladet bliver større og større p. g. a. manglende tilgang af materiale fra medlemmer og øvrige omgivelser, har vi besluttet at standse udgivelsen. 
     De informationer og annoncer der tidligere har været i bladet vil fremover være at finde på vores hjemmeside. 

     Med håbet om at møde jer senest til generalforsamlingen, vil jeg hermed ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Fortsat god vind.
Jørgen Eriksen

 
Døre, køkken og gulve er demonteret i klubhuset. Foto: Niels Nordby Chriostensen
 
Næstformanden om klubhuset

     Tiden er nu kommet, hvor arbejdet med renovering af gulvet i klubhuset er gået i gang. I skrivende stund er døre, køkken og gulve demonteret.
     For at undgå fremtidige problemer bliver der på alle vægge monteret vandfaste plader i en højde af ca 50 cm. Skulle der opstå stormflod igen, kan vi bare udtørre huset med affugtere og skaderne vil begrænse sig til døre og køkken.
     På de udvendige vægge kan nederste beklædningsbrædder afmonteres, isoleringen udtages og konstruktionen på den måde udtørres.
Gulvet vil i lighed med sidste vinters renovering af cafe´ og køkken få udlagt leca og betongulv belagt med klinker. 
     Dette arbejde begynder midt i januar måned og det hele skulle gerne være afsluttet til generalforsamlingen i marts.

Hilsen Michael.

På alle vægge monteres vandfaste plader i en højde af ca. 50 cm. Foto: Niels Nordby Chriostensen

Festudvalgsformanden om afriggerfesten

BAND-IN-A-BOX Foto: Niels Nordby Christensen, Afriggerfest 2006

     Lørdag den 17. november afholdtes den sidste samlede fest i bådelauget. Som lovet var menuen igen i år over al forventning. Lagunen havde tilberedt den helt store festmenu.
     Bagefter spillede ”Band in a box” op til dans og vi må sandelig sige, at de kan deres kram de to, Jan og Michael. Der blev rigtig gået til den på dansegulvet. Ikke på noget tidspunkt var der tomt. Hele tiden folk som rigtigt fik rørt bentøjet.
     Stemningen var høj hele vejen igennem og således sluttede sæson 2007 med en rigtig god aften. Tak for den.

Erik Staal.


Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
     På grund af stadig stort besvær med at få afviklet pligtarbejde,(nogle kan ikke, nogle vil ikke. nogle har ikke tid, nogle har ikke lyst, o.s.v) har bestyrelsen for at imødegå dette besluttet at fremsætte følgende vedtægtsændring i § 4 stk. 5.

Såfremt et medlem ikke ønsker at deltage, ikke kan deltage eller udebliver fra deltagelse i tilsagt pligtarbejde, kan vedkommende købe sig fri fra arbejdet til en pris af kr. 1.500,- pr. tilsagt pligtarbejdsdag. Det derved skyldige beløb forfalder til betaling indenfor 8 dage fra påkrav.

     § 4 stk. 6. som omhandler eksklusion, hvis medlemmet ikke udfører pligtarbejdet, kan herefter udgå. Eksklusion kan herefter foregå efter § 6 stk 2. som siger, at et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende er i restance udover en måned.


Oplysning til medlemmerne

Svømning
     Svømning i Sakskøbing svømmehal er gratis for medlemmerne hver fredag mellem kl. 19.30 – 20.30.

Vinterliggere i havnen
     Husk, hvis du ligger i havnen vinteren over, skal du ifølge beslutning på generalforsamlingen have bimåler på.

Duelighedssejlads
     Resultater fra lørdag den 11. august med deltagelse af 6 både: 

Plac.

Forsk.

Bådnavn

1

2 sek.

Caja

1

2 sek.

Raptus

3

3 sek.

Joka 

4

38 sek.

Thetis

5

42 sek.

Maniana

6

udg.

Missi

Vandrepokalen blev i år således vundet af to både, nemlig: Kaja og Raptus


Julehilsen fra den gamle redakteur
      Redaktøren samt den øvrige bestyrelse vil gerne ønske alle en god jul samt et godt nytår.

Erik Andersen

 

Resultater fra Sundsejladsen lørdag den 29. september 2007

Bådtype

Start kl.

I mål kl.

Sømiletid

Sejltid

Indsejl.sm.t.

Plac.

Omega 34 D 55

11.42.44

16.32.17

636,1

4.49.33

1064,5

1

Luffe 37 D 29

11.51.02

16.32.25

605,6

4.41.23

1034,5

2

Mamba 29 D 21

11.23-04

16.36.38

708,4

5.13.34

1152,8

3

Javelin 30 D 31

11.15.24

16.54.22

736,6

5.38.58

1246,2

4

Folkebåd FD 681

10.49.53

Ud

830,4

 

 

 

Hanse 291 D 208

11.30.49

Ud

679,9

 

 

 

Dufour 365 D 35

11.25.05

Ud

650,4

 

 

 

Vindstyrke m/sek.: 3-4    Retning: Sydlig    Bane: 16,32 sm

 

Resultatliste vedr. aftenkapsejladser 2007 ved Lars Nordstrøm

Løb 1 maj juni juli august september    

dato

09

23

30

06

13

20

04

11

18

25

01

08

15

22

29

05

12

19

26

point

Plac

Ylva D 51

1

2

1

1

1

2

2

0

0

0

1

2

2

0

             

Luffe 37 D 29

                           

1

1

1

2

1

21

1

Omega 34 D 55

2

1

2

2

2

1

1

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

0

23

2

                                           
Løb 2 maj juni juli august september    

dato

09

23

30

06

13

20

04

11

18

25

01

08

15

22

29

05

12

19

26

point

Plac

Mamba 29 D 21

2

1

1

0

5

2

1

0

0

0

3

1

1

1

1

1

4

2

1

27

1

Hanse 291 D 208

3

2

2

1

1

0

5

0

0

0

2

4

2

5

3

3

1

1

3

38

2

Halberg Rassy 29 D 212

5

4

3

2

2

0

2

0

0

0

1

2

4

2

2

5

4

4

3

45

3

Javelin 30 D 31

5

3

4

3

3

3

0

0

0

0

3

4

3

3

5

2

3

3

2

49

4

Albin Viggen D 911

4

4

4

4

4

0

4

0

0

0

3

3

4

4

4

4

2

4

3

55

5

Folkebåd D 681

1

4

4

6

5

1

0

0

0

0

3

4

4

6

5

5

4

4

3

59

6

Dufour 361 D 35

5

4

4

5

5

4

3

0

0

0

3

4

4

0

5

5

4

4

3

62

7


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen