Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Takster 2014 - Indmeldelse 

Kontingent

Aktive (familie) 1.210 kr.
Passive 355 kr.
Juniorer 355 kr.

Indskud

Familiebåde 4.285 kr.
Joller 1.435 kr.

Se forstørrelse

Udlejning af klubhus

Pladsleje

Familiebåde 2.415 kr.
Joller 1.210 kr.
Pensionistrabat

505 kr.

Vinterplads

Havnen 360 kr.
 

 

 

Gæstesejlere

0 - 8 m 120 kr.
8 - 10 m 135 kr.
10 - 13 m 165 kr.
13 - 15 m 190 kr.
>15 m <10 pers. 280 kr.
>15 m >10 pers. 505 kr.
 

 

 

Regler for leje af klubhus

I det følgende benævnes lokalet ved køkkenet som lokale 1 og lokalet ved terrassen som lokale 2.
 • Sæsonen strækker sig fra 1. maj til 1. oktober.
 • I sæsonen udlejes kun lokale 2 pris kr. 1.000,-
 • Udenfor sæsonen kan lokale 1 også udlejes pris kr. 500,-
 • Lokale 1 kan kun lejes sammen med lokale 2
 • Lejen betales forud sammen med depositum på kr. 500,-
 • Kun rettidig indbetaling af leje og depositum giver ret til adgang til lokalerne.
 • Hvis lejeren udebliver på lejedagen tilbagebetales depositum ikke.
 • Lokalerne er kun til rådighed den dag de er lejet og skal være ryddet, rengjort med borde og stole stillet op som vist på ophængte plan senest kl. 9.00 den følgende dag.
 • Rengøring foretages af rengøringsfirma efter regning ca. kr. 625,- (2005).
 • Lokalerne kan kun lejes sammen med arrangement købt hos Cafe Lagunen.
 • Lejer er økonomisk ansvarlig for manglende eller ødelagt inventar, service m.m.
 • Klubhusets køkken indgår normalt ikke i lejemålet.
 • Klubbens medlemmer har om nødvendigt begrænset adgang til køkkenet. 
Kun for medlemmer.
 • Medlemsreglerne vedr. betaling for leje af klubhus, træder i kraft pr. 1. oktober 2005 uanset hvornår aftalen er indgået. De øvrige regler træder i kraft med omgående virkning.
 • Medlemmer kan vælge selv at stå for arrangementet og medbringe mad, øl, vand og spiritus m.m. såfremt man kun anvender klubbens lokaler. I alle andre tilfælde aftales nærmere med Lagunen.
 • Medlemmer kan vælge selv at foretage efterfølgende rengøring.
 • Hvis man ikke selv ønsker at stå for rengøringen aftales dette forinden sådan at rengøringsfirma kan klare det. Pris ca. kr. 625,- (2005).
 • Efter brug skal lokalerne afleveres rengjorte, gulve vaskede, borde og stole stillet op som vist på ophængte plan.
 • Aflevering sker til Lagunen som også afgør om rengøring er ok.
 • Medlemmer kan anvende lagunens bestik og service.
 • Hvis man ønsker at anvende Lagunens bestik og service skal dette aftales på forhånd.
 • Der må ikke anvendes andre af Lagunens ting f.eks. duge, servietter, lys m.v.

Andre
Søportsfremmende og lokale foreninger, kan opnå særlige aftaler ved henvendelse til formanden.

 

Lejekontrakt

I det følgende benævnes Guldborgland Bådelaug som GB. Lokale 1 er lokalet ved siden af køkkenet, lokale 2 er lokalet nærmest terrassen.

Det bekræftes herved at 

Navn___________________________________________________________________

har lejet GB’s klubhus den _______________   til afholdelse af ___________________

Følgende lokale(r) er lejet __________              Lejen udgør kr. ___________________

 • Depositum udgør kr. 500,- og betales forud sammen med lejen.
 • Hvis lejer efterfølgende ønsker at ophæve lejemålet, tilbagebetales depositum ikke
 • Lejemålet omfatter ikke klubhusets køkken.
 • Lokalerne er kun til rådighed den dag for hvilken de er lejet, dog skal oprydning være sket, sådan at rengøring kan være foretaget senest kl. 9.00 den følgende dag. 
 • Efter kl. 9.00 starter nyt lejemål.
 • Rengøring foretages af rengøringsfirma og koster ca. kr. 625,- (2005)
 • Lejer erklærer sig økonomisk ansvarlig for manglende eller ødelagt/beskadiget inventar, service m.m.
 • Lejer og dennes gæster er indforstået med at rette sig efter GB's ledelses anvisninger med hensyn til parkeringsforhold samt almindeligt ordensreglement for Guldborg Havn.

________________________________         ___________________________________
Underskrift GB                                    Underskrift lejer 

Force majeure
Hvis GB forhindres i at opfylde aftalen grundet hindringer som ligger udenfor vores kontrol, og som vi ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning og hvis følger, vi ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet, så som brand, storkonflikt, strejke, naturkatastrofer, national undtagelsestilstand m.v. skal dette resultere i ansvarsfritagelse.

 

Udfyld denne formular, som bliver sendt til kassereren. Inden du sender, bør du læse Guldborgland Bådelaugs vedtægter, hvoraf det fremgår, dels hvilke rettigheder du opnår, dels hvilke pligter der påhviler dig.
*)Navn 1
*)Navn 2
Adresse
Postnummer By
Telefon     Mobil 
e-mail
 
*)Udfyld begge navnerubrikker ved ansøgning om optagelse som aktivt medlem.
Angiv navnene på de 2 personer i husstanden, der skal omfattes af medlemskabet.
Ved ansøgning om optagelse som passivt medlem eller juniormedlem skal kun "Navn 1" udfyldes.
 
Medlemskab
Bådplads
Pensionist
Vinterplads Båden står i stativ
Båden står på vogn
Bådnavn
Fabrikat/type
Længde m
Bredde m
Dybgang m
Deplacement vægt i kg
 
Ansvarsforsikring
Selskab
Policenr.
 
Andet
  Dine oplysninger vil snarest blive behandlet af bestyrelsen,
hvorefter vi kontakter dig.

 

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen