Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Brevkasse 2002

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2010 Skriv

Indlæg

Svar

Forbedring af havnemiljøet
20. august 2002
     Jeg synes, at der, til trods for forårets ændring, faktisk er behov for flere skraldespande til "små-affald" på havneområdet.
     Jeg vil også gerne foreslå, at vi sætter et par isspiserbænke op på bronokkerne.
     Aften- og natbelysningen bør forbedres væsentligt. Havnen er ikke særlig indbydende i buldermørke - og der kan skabes meget godt miljø med rigtigt anbragte lamper.
     Jeg vil også gerne foreslå, at vi eksperimenterer med lidt "grønt" miljø. Mon ikke det kan lade sig gøre at plante et par mindre træer eller større buske - måske mere eller mindre mobilt - på havneområdet, der ellers er lidt "råt".

Hilsen Michael Toppenberg

 
1. september 2002
     Tak for dit indlæg og interesse for vores havn, samtidig skal jeg beklage den lange "reaktionstid" fra min side, men arbejde tager jo som bekendt en hel del af fritiden.
     Med hensyn til skraldespande til små-affald. Da skraldespanden ved klubhuset blev fjernet efter "den store skraldeaffære" i forsommeren, synes jeg at det har fungeret fint, og uden problemer.
     Der er jo skraldespande hvor is m.m. købes, og der har ikke været den ophobning som tidligere år.
     Bænke for enden af broerne lyder da meget hyggeligt, og indgår i overvejelserne omkring næste sæson. De skal være solide, for der vil med stor sikkerhed blive fortøjet til dem.
     Hvad angår belysning af havnepladsen er jeg enig med dig, den kan jo ikke blive ringere. Men der er ved at blive trukket nye kabler til de gamle broer, hvilket også kan bruges til pladsen.
     Jeg har kikket på nogle "parklamper" som ser godt ud, men det gjorde prisen også - så derfor leder vi stadig efter det rigtige.
     Jeg synes grønt miljø vil være rigtigt at tage med i planlægningen til foråret når det nye hus står færdigt.

Jørgen Eriksen
formand

Gæstfrihed og havnesvin
20. maj 2002
     I dag, mandag, mødte jeg op til et sørgeligt syn på Guldborg havn. Synet har sikkert også virket frastødende på nogle af havnens gæster og har næppe fremmet lysten til at genbesøge Guldborg Havn:
     Et utroligt svineri omkring vores sorte skraldesæk, opstillet ved klubhuset. Sækken er beregnet til ispapir og andet småt, og medvirker til at holde området pænt og rent. Sådan så der ikke ud i dag. Da sækken ikke kunne rumme mere, har man dekoreret omgivelserne med fyldte affaldsposer, engangs-griller og ukurante, tømte vinflasker. Ikke noget kønt syn og endnu mindre appetitligt for dem, der skal rydde op.
     At man som gæster i en fremmed havn fører sig frem med hovedet under armen og tror, at en havn af Guldborgs størrelse ikke råder over andre affaldsfaciliteter end omtalte affaldssæk, tyder på enten naivitet eller dovenskab.
     Vi har en udmærket containerplads (på omtalte tidspunkt med 3 tomme containere), med flaskecontainer og tønder til spildolie. Desværre ligger denne plads ca. 50 m fra kajkanten. Ved forespørgsel kunne man oven i købet få anvist retningen.
     Heldigvis er størsteparten af vore gæstesejlere hyggelige og fornuftige mennesker, som vi med glæde ser igen, derfor er det en skuffelse, når man møder skovsvinets søbårne artsfæller.

Jørgen Winckler-Carlsen
En sur oprydder

 
22. maj 2002
     Jeg blev meget overrasket over dette indlæg, specielt fordi jeg personligt var på havnen for at hilse på gæsterne fra Kalvehave, og i den forbindelse afleverede jeg min nøgle til turarrangøren, og sagde at han nu havde ansvaret.
     Mens jeg stod der, i øvrigt tæt ved omtalte skraldespand, kom der en ung mand med noget affald, og da låget blev løftet kunne jeg se at den var næsten fuld, hvorfor jeg gjorde dem opmærksom på at der 50 m fremme var containerplads.
     Når det er sagt bør vi nok prøve at vende situationen en gang mere. Kan vi og de lære noget af miseren.
     Jeg mener at vi kan lære, at vi bør sætte et skilt op, der henviser til containerpladsen, ellers kan vi få samme problem igen senere. Det vil blive gjort.
     Det er et spørgsmål om ikke den omtalte skraldespand helt skal fjernes, netop for ikke at give folk et alibi for at spare turen til containeren.
     Klubhuset var i øvrigt pænt og ryddeligt, som aftalt.
     I øvrigt var der gæster fra andre steder end Kalvehave, så hvem der har gjort hvad er jo lidt svært at sige.
     Efterfølgende har jeg talt med formanden for Kalvehave som også deltog, og foreholdt ham situationen. Han var taget tidligt af sted og var således ikke klar over, hvordan det så ud, men undskyldte meget det skete, og kunne i øvrigt fortælle, at da han kom hjem lignede deres havn vores, med skraldesvineri, idet de havde haft udlånt deres havn mens de var væk.
     Det er forhåbentlig ikke en tendens.

Jørgen Eriksen
formand

P.S. Det er heldigt for os at der findes mennesker som Jørgen Winckler - godt nok var han forståeligt sur, men han ryddede dog op - tak for det.

Sirenesang på Guldborgsund III
22. april 2002
     Dansk Folkemindesamling oplyser, at der i deres arkiver over danske sagn og myter desværre ikke foreligger noget om salig "Prins Olaf" - eller hans oplevelser med "Sirenen af Guldborgsund".
     Jeg synes nu ikke, at svaret umiddelbart skal slå os ud, og vil derfor opfordre lauget til at analysere situationen med det mulige formål at afslå fænomenet lidt almindelig plat og en hel del god dansk mønt.
     Med den herskende sans for spontan kreativitet kunne man måske forestille sig en større klippeblok af ru og ubestemmelig karakteristik opsat på det flade stykke syd for havnen. Betalingsvillige gæstesejlere kunne så tilstås mulighed for at afsynge strofer fra Dollarprinsessen - siddende iklædt et dertil udlejet havfruekostyme.
     Mod merpris kunne det optages på video - og lauget kunne udstede et "Sirenecertifikat".
     Ordningen kunne administreres fra havnens udskænkningssted - og vil garanteret blive en sællert hos nutidens grænsesøgende ungdom.
     Skulle man gå lidt videre, kunne man også tilbyde at afstandspierce vedkommende ved hjælp af langbuer og pile i rustfrit stål.
     Mulighederne er mange - der arbejdes på sagen.

Hilsen Michael Toppenberg

 
Nødraketter og nødlys
19. april 2002
     Jeg har et antal "kasserede" nødraketter samt nødlys til redningsveste liggende, som kan afhentes "free-of-charge" for de af bådelaugets medlemmer, som måtte være interesserede.
     Til mit brug har disse effekter efter Søfartsstyrelsens opfattelse en levetid på 4 år, og jeg skal derfor løbende udskifte dem.
     Til privat anvendelse må de derimod bruges lige så længe som de virker.

Med venlig hilsen
Jørgen Bojesen

 
Sirenesang på Guldborgsund II
12. april 2002
     En "maskinoversættelse" fra italiensk til engelsk viser, at det drejer sig om en Prins Olaf, der har en særegen oplevelse ved Guldborgsund.
     Dansk Folkemindesamling er øjeblikkeligt konsulteret i sagligt håb om lokal uddistancering af Den lille Havfrue.
     Interesserede kan få en engelsk version ved mail til: mi2@ofir.dk
     Fortsættelse følger.

Hilsen Michael Toppenberg

 
18. april 2002
Michael Toppenberg!
     I forbindelse med din forespørgsel angående sagnet om "Prins Olaf af Guldborg" må jeg desværre meddele, at jeg ikke har kunnet finde sagnet i vort arkiv.
     Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til os igen.

Venlig hilsen Anders Christensen
Dansk Folkemindesamling

Sirenesang på Guldborgsund I
12. april 2002
     Et uovervejet sus på nettet fik dette italienske link med relation til Guldborgsund frem. Hvad i al verden er det?
     Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke kan læse italiensk og derfor er usikker på om indholdet er morsomt, obskønt, profant - eller måske blot poetisk - men jeg kan se billeder!
     De gange jeg har strejfet op og ned ad Guldborgsund, er jeg i hvert fald ikke stødt på sådan en krabat!
     Er der nogen af jeg andre der har?

Hilsen Michael Toppenberg

 
Hjemmesiden
17. januar 2002
     Det er en virkelig fin hjemmeside, I har fået lavet. Et eksempel til efterfølgelse for andre klubber.

Med venlig hilsen
Mogens Skov, Vordingborg

 
17. januar 2002
     Tak for dine pæne ord! Så snart Sejlklubben Snekken kommer på nettet, vil jeg oprette et link til den.

Hilsen Niels N. Christensen
webmaster

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen