Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Et klubhus til bedemandslauget
December 2000

Plads til såvel red- skabs- konference- hvile- køkken- og baderum, måske endog en TV- og billardstue - medfører desværre nedlæggelse af endnu et Rosa-Ragusa-bed
 
Så skete det endelig!

    
"Sorg er til glæde vendt, klagen endt!", som salig Grundtvig skrev i 1837 i den smukke julesalme (Julen har englelyd, vers 3. Nr. 96 i Den danske Salmebog, 1. Udgave 27. Oplag)
     Bedemandslaugets bønner er blevet hørt. Bestyrelsens julegave til de hårdt- arbejdende bedemænd er på vej. Belønningen for årelangt slid i Guldborg Havn & Bede foreligger på smukkeste måde: Et klubhus til Bedemandslauget er på vej!

Det lover godt
     Vi har ganske vist endnu ikke modtaget noget skriftligt fra Bestyrelsen, hvilket vi sjældent gør, men et håndgribeligt bevis fremtræder i skrivende stund på parkeringspladsen ved havnen.
     Grunden til huset er udgravet, og solid fundamentering er påbegyndt. Af grundens omfang fremgår, at bedemændene skulle kunne få rigeligt med plads til såvel

  1. red-
  2. skabs-
  3. konference-
  4. hvile-
  1. køkken-
  2. og baderum,
  3. en TV-
  4. og billardstue.
     En stor tak til Bestyrelsen, der roligt kan regne med bedemændenes stemmer på den kommende generalforsamling. Et lille skår i vor jublende glædesrus er nedlæggelsen af endnu et Rosa-Ragusa-bed, som lå ubekvemt for bedemandslaugets nye domicil. Men årelang modgang har lært os at tage det sure med det søde.

Kaotiske tilstande
     Da efterårets bådoptagning på P-pladsen har efterladt indtrykket af en noget tilfældig henkastning af de opstillede lystfartøjer, opfordres Bestyrelsen til, at man næste år anskaffer et ophejsningsaggregat, der er i stand til at stille bådene på pæne, lige rækker, så også ældre sejlere kan nå frem til deres fartøjer med livet i behold.
     I den mellemliggende periode bør det nedslående syn af de "opstillede" både sløres med en passende dekoration af pyntegran og evt. kunstig sne i meget høje driver.

En noget tilfældig henkastning af de opstillede lystfartøjer på vinterpladsen bør sløres med en passende dekoration af pyntegran og evt. kunstig sne i meget høje driver.

Men alligevel
GLÆDELIG JUL!

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen