Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Planer om bedehus
November 1998
Enighed på personalemøde
     Da bænke og skamler, måske især bænke, fortrinsvis er beregnet til udendørs brug, og da den forgangne sommer kun lejlighedsvis har inspireret os bedemænd til en fortrolig og strengt tjenstlig samtale på en bænk i det fri, må det være en nærliggende tanke, at ansøge bestyrelsen om et egnet lokale til bedemændene m/k.
     På bedemændenes sidste personalemøde kom vi frem til ønsket om en mindre pavillon, der skulle kunne rumme frokoststue, hvilerum, toilet og bad - to af hvert, da vi er tvekønnede -, et lille te-køkken og endelig: et passende stort redskabsrum til vore kære haveremedier.
     Nogle vil måske sige, at vi da har udmærkede forhold i det nuværende klubhus.
     Men, men........!

Ufredelig sameksistens
     Vi er gentagne gange blevet bedt om at tage vore plørestøvler af, inden vi betræder klubhuset.
     Tit bliver vore indbyrdes samtaler om haveproblemer afbrudt af højrøstet snak om tur- og kapsejlads spækket med sømandsudtryk, som ikke en levende bedemand kan forstå. Det er meget forstyrrende.
     Det lille hummer, hvor vore uundværlige haveredskaber opbevares, er præget af rod og uorden, som piner en ærlig bedemand overordentligt, og gør hans arbejde ekstra byrdefuldt.

Kapellet
     Næh, sagde vi til os selv, lad os få vores eget lille hus. Hr. Gert må for den sags skyld gerne

En mindre pavillon, der skulle kunne rumme frokoststue, hvilerum, toilet og bad. Råskitse set fra nord

kalde det "Kapellet", hvis han synes, det er morsomt.
     Da klubhuset alligevel er ved at foretage knopskyding, for at blive i havesproget, vil det være det helt rigtige tidspunkt, at bestyrelsen tilgodeser bedemændenes helt naturlige ønsker.
     Af vedlagte grundplan fremgår det, at vort hus kun skal forsynes med vinduer ud mod vor arbejdsplads, haven, men ubetinget med elektrisk lys, da vi arbejder dag og nat.
     I håbet om, at bestyrelsen både vil have forståelse for og midler til at opfylde vore ønsker, venter vi spændt på svar.

Bedemændene

 


Grundplan 1:100


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen