Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Forårsbebudere
Februar 1999

"Når vinteren rinder i grøft og i grav.......
......Jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf:
Min hakke, (endnu ikke omtalt)
min skovl (endnu ikke omtalt)
og min spade". (se denne)
Vær beredt
     Musvitsang, vintergækker og erantisser fremkalder en ubændig trang i en ægte bedemands bryst til at komme i jorden.
     Mens bådfolket har haft frustrerende oplevelser ved udsigten til undervandsskrog med plantevækst (hvilket en bedemand kun vil opfatte som forskønnelse) samt plomberede søtoiletter i et renere miljøs tjeneste, så har bedemændene på deres ugentlige klubmøde (godt nok stadig udendørs), haft stor glæde af at gøre de uundværlige haveredskaber klar til brug.
     Vinter-tectylen er fjernet fra spade og hakkejern (se dette), og sommerolien er påført i et jævnt lag.
     "Vi er beredt", som spejderne siger.

Skår i glæden
      Et lille skår i glæden er der dog. Vi har stadig intet hørt fra bestyrelsen angående vort berettigede ønske, ja, man kan næsten sige krav, om passende faciliteter til os og vort.
     Derimod er der midt i et, efter vor mening, både smukt og funktionalistisk Rosa Ragusa-bed anbragt en tømmerkonstruktion af tvivlsom udseende, som i den grad bryder harmonien i de klubhusomgivelser, som bedemændene dagligt lægger deres liv og sjæl i.

Dette fremkalder en ubændig trang i en ægte bedemands bryst til at komme i jorden.

     Heldigvis er vi bedemænd gjort af et sjældent stof, der gør, at vi trives bedst i modvind og ikke som visse andre kun i 45 grader til vinden.
     Indtil bestyrelsen og deres håndgangne mænd er færdige med at trampe rundt i vore bede, vil vi koncentrere os om jordbærstykket med tilhørende bundgarnspæle, så det hele ikke går i fisk.
     Ha' et fortsat godt forår.

Bedemændene

Klubhuset: En tømmerkonstruktion af tvivlsom udseende


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen