Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Skadedyrsbekæmpelse
Maj 1999
Et par gode råd
     Det sker ofte under vort daglige bedemandsarbejde, at vi bliver kontaktet af interesserede tilskuere, der gerne vil have et godt råd af havemæssig art.
     Vi ved godt, at vore arbejdsgivere ikke ser med alt for milde øjne på hyppige eller langvarige pauser i havearbejdet.
     Men vi føler alligevel, at man ikke må forholde omverdenen indsigt i og glæde af vore mangeårige erfaringer vedr. naturen og dens pleje.
     Et spørgsmål, som igen og igen stilles vort, sagt i al beskedenhed, ekspertpanel, er forholdsreglerne omkring skadedyrsbekæmpelse, hvorfor det må være på sin plads med et par vigtige oplysninger.

Orm
     Ormen kan være et yderst nyttigt dyr, der medvirker til luftning og formuldning af jordskorpen.
     Skulle man være så heldig, at finde en orm i jorden omkring klubhuset, skal man endelig lade den være i fred, da der måske er ved at udvikle sig en mutant, der kan leve i stabilgrus, murbrokker og betonklodser.
     Bedemændene har fornylig haft kontakt med en lille ormekoloni i det sydøstlige hjørne af "græsplænen". Det kan ikke udelukkes, at der har været tale om sandorm, der har nydt godt af årstidens oversvømmelser.

Orm er ikke bare orm. Hr. Gert kan sikkert en vits om kæmpen, der var enorm.

Ramslags-folkene og andre orme
     Pæleorm kan en bedemand ikke lide. Ikke fordi man kan risikere, at pæleorm går på land, men fordi ramslags-folkene under deres årlige pælefornyelsesanstrengelser er meget støjende.
     Det gør det yderst vanskeligt for bedemændene at lytte sig frem til gnavende larver, f.eks. kålorme.
     Et godt råd til bestyrelsen fra fagkundskaben ville være, at skifte samtlige pæle ud med jernrør, imprægneret mod stålorm.
     Børneorm, bændelorm, lus og lopper er skadedyr, som hjemsøger mennesker og haver, og som skal bekæmpes med alle til rådighed stående midler, godkendt af miljøministeren, p.t. vand og børste.
     Skulle man ønske yderligere oplysninger om nyttige og unyttige dyr i haven, kan vi henvise til bedemændenes hjemmeside på indernettet:
www.bed-og-du-skal-få.dk. eller tekst-TV s. 512.

Bedemændene

 

Ramslags-folkene er meget støjende under deres årlige pæleormsbekæmpelse.


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen