Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Skoleskibet
August 1999
Først den ene vej
     Mange mennesker tror, at det er et stort slid at være bedemand, og at det sjældent påskønnes af de mennesker, der dagligt går os i bedene. Det har de fuldstændig ret i.
     Der er dog enkelte lyspunkter ind imellem, og om et af disse skal her berettes.
 
Da skoleskibet stod sundet ind første gang, linede vi op på en lang, lang række og gjorde honnør

     I slutningen af juli dette år, var skoleskibet "Danmark" på visit i Nykøbing F., og skulle følgelig passere Guldborg Havn & Bede på vejen frem og tilbage.
     Her var naturligvis en lejlighed, som vi bedemænd ikke kunne lade gå fra os.
     Da bestyrelsen endnu ikke har doneret os ens bedemandstrøjer, besluttede vi at stille i nogenlunde ens, renvaskede sokker for dog at markere os som gruppe.
     Da skoleskibet stod sundet ind første gang, linede vi op på en lang, lang række og gjorde honnør, fortrinsvis med højre hånd i arbejdshandske, en gestus, som tilsyneladende ganske blev overset fra skibets side, idet man undlod at kippe med flaget.
     Ved nærlæsning af dagspressen har vi senere erfaret, at vor patriotiske hilsen formentlig er blevet overset grundet et igangværende mytteri om bord. 

- og så den anden vej
     Vor skuffelse var selvfølgelig stor, og det blev derfor enstemmigt vedtaget, at skoleskibet på tilbageturen ikke skulle forvente, at bedemændene holdt pause i deres arbejde for at råbe hurra, da der måske ikke engang ville være mandskab nok om bord til at betjene flagspillet.
     Måske burde hr. Gert søge hyre på omtalte skoleskib, da han har meget at lære endnu.
     Nu, vi snakker om gylle, kan det oplyses, at samtlige arealer på og ved havnen passes strengt økologiskt og at det eneste gødning, bestyrelsen har bevilliget penge til, er hundetis og -lorte, som til gengæld fordeles med rund hånd.
  • P.S. Et lyspunkt: Jordbærrene bar godt i år.
  • P.P.S. Et til lyspunkt: Der bliver mange hyben i år.
  • P.P.P.S. Endnu et lyspunkt: Rigtige bedemænd trives bedst i modvind.

Bedemændene

Ved returneringen holdt bedemændene ikke pause for at råbe hurra for mytteristerne.


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen