Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Hakkejernet
September 1997
Attila som opfinder?
     Hakkejernet: Udtalen skulle ikke volde vanskeligheder. Rent historisk gemmer hakkejernets oprindelse sig i tågerne. Dog fortælles det, at hunnerkongen Attila befalede sit rytteri at medbringe hakkejern. Hvis det ved aftenstide viste sig, at det kød, man forsøgte at ride mørt under sadlerne, ikke var blevet mørt, så hakkede man det og fik derved gode, møre hakkebøffer.

Middelalderen
     Op igennem middelalderen, ja, faktisk op til vor tidsregning, har krige, oversvømmelser, tørke og lavkonjunkturer afsløret, at hakkejernet var i brug. Vi anvender stadig talemåden: "at hakke i det".
     Hakkejernet har, så vidt det vides, aldrig været brugt som våben i større krigshandlinger. Da krudtet blev opfundet, overgik hakkejernet til bekæmpelsen af ukrudt.

Udseende
     Hakkejernets udseende har formentlig ikke undergået den store forvandling siden tidernes morgen.
     Det tværstillede jern for enden af skaftet kan, ved en snedig klemmeanordning, udskiftes, når jernet er nedslidt ved flittig brug og slibning.
     Skaftets længde har fulgt den stadigt voksende gennemsnitshøjde hos brugeren.


Hakkejernets ende er ikke velegnet til at støtte hagen på.

    Heraf kan man se, at de polske roearbejdere, der arbejdede i de lolland-falsterske roemarker fra 1893 til 1929, har været af ringe vækst.

Anvendelse
     Hakkejernet anvendes til overskæring af plantens rodnet ved en efter forholdene mere eller mindre kraftig tilbagetrækning gennem jordsmonnet hen mod brugeren. Det anbefales at indsamle det løsrevne ukrudt, da det ellers risikerer at slå rod.
     Næste gang følger en gennemgang af kultivatoren.

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen