Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Ballade blandt bedemændene
Marts 2001
Hid og did
     Foranlediget af bådelaugets lyslederkabel- bestyrer- webmasters fejlplacering af bedemandslaugsformandens turberetning under havestoffet, må det være på sin plads at komme med nogle opfyldende bemærkninger.
 
Bådelaugets medlemmer tænker desværre kun på at sejle hid og did og interesserer sig ikke for haven og dens pleje

     Da mange af bådelaugets medlemmer desværre kun tænker på at sejle hid og did og ikke interesserer sig for haven og dens pleje, er det derfor tvingende nødvendigt at gøre opmærksom på, hvor bedelaugsformandens rystende sejladsoplevelser kan læses i sin fulde længdes gru.


Næste gang bliver det til et bedehus

Men der kommer en dag
     Det kan endvidere oplyses, at bedelaugsformanden atter er ved godt huld og helse og for lang tid siden atter har genoptaget sine daglige pligter med tilsynet af nybyggeriet, som - og det kommer såmænd ikke som en overraskelse for bedemændene - viste sig alligevel ikke at skulle blive et velfortjent værested for samme, men derimod et indsamlingssted for menneskelige affaldsstoffer.
     Men - som det fremgår af bådelaugets formands beretning - så er et nyt byggeri under planlægning. Så, måske.-

Når katten er ude
     Vintertiden er kursustid, og for at kunne bibringe de andre bedemænd nyttig viden og for selv at få inspiration til forårets og sommerens aktiviteter i Guldborg Havn og Bede, har bedelaugsformanden frekventeret et højskoleophold i det sydlige.
     Men når katten er ude, spilder musene noget på bordet, som et gammelt ordsprog siger. Næppe var tøjlerne sluppet, før de menige bedemænd begyndte at murre i krogene. De ville have
  1. Nye arbejdshandsker,
  2. Smuds-tillæg,
  3. og jeg ved ikke hvad.

Det skulle naturligvis være gratis alt sammen. Kort sagt. En værre ballade at komme tilbage til.

Formand med format
     Bedemandslaugsformanden viste dog atter sit format, og takket være en fornuftig og saglig information, faldt de værste hedsporer blandt bedemændene til ro, idet de erkendte

  1. at nye arbejdshandsker var ubehagelige at have på de første måneder. De skal jo "gås til" ligesom sko.
  2. at det ikke gør noget at være snavset, blot sindet er rent,
  3. at resten af problemerne beroede på misforståelser.

     Bedemandslaugsformanden tilgav derpå de menige deres vildfarelser, og det kan herefter slås fast, at bedemændene igen er på deres poster og beredte på forårets komme.

Bedemændene

PS. Begyndelsen til en sang på melodien: "To lys på et bord":

Til arbejdshandsker med for
------------ søges en sponsor.


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen