Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Når skaden er sket
april 2001
Et trygt og ulykkesfrit arbejdsmiljø
     Det sker, at man som bedelaugsformand bliver opsøgt af menige medlemmer af lauget, der ængsteligt forespørger, om det kan have sin rigtighed, at de ikke er dækket af en eller anden form for forsikring, der kan træde i kraft i tilfælde af uheld, for ikke at sige ulykker, der kan ramme dem under deres daglige virke i Guldborg Havn & Bede.
     Et trøstens ord, der altid virker, er dette, at så længe de arbejder under bedelaugsformandens brede vingers skygge, kan intet ondt vederfares dem. Således beroligede går de derefter tilbage til dagens donter.

......men hvad nu hvis.....?
     En uhyggelig tanke har da i denne forbindelse strejfet bedelaugsformanden.
     Hvad nu, hvis han selv udsættes for et uheld ?
     På trods af, at han ved fornuftens brug er i stand til at forudse de fleste hændelsesforløb af uheldsvangert indhold, kan der ske ting, som selv en bedemand ingen indflydelse har på.
     Lad os se på et par eksempler:

Hvem betaler for hospitalsopholdet?
     Da bestyrelsen stadig ikke har hostet op med passende arbejdsbeklædning til bedemændene, kan en ivrig arbejdsindsats med f.eks. en spade (se denne) nemt resultere i, at badekåbens snor vikler sig ind i håndtaget på spaden med alvorlige kvæstelser til følge.

Er det en arbejdsskade, og hvem betaler?
     Manglende arbejdshandsker kan forårsage vabeldannelser i den hånd, der holder på flasken. Håndens følsomhed er derfor nedsat, og man risikerer nemt at tabe flasken, spilde indholdet og producere farlige glasskår.

Hvad siger hans kone det det?
     Da uansvarlige sjæle i stigende grad anvender havnens område og velplejede bede til luftning af kæledyr, og ifølge efterladenskabernes volumen og konsistens at dømme, holder kæledyr af flodhestestørrelse, kan det ske, at en bedemand i nattens løb ved pandelampens

Uansvarlige sjæle anvender i stigende grad havnens område og velplejede bede til luftning af husdyr.
Ifølge efterladenskabernes volumen og konsistens er kæledyrene af flodhestestørrelse

skær, bakker intetanende ind i et sådant restprodukt af Pedigrie Pal og måske kommer slemt til skade.

Pålideligt forsikringsselskab?
     Og således kunne man fortsætte i timevis. Men hvor findes løsningen på forsikringsspørgsmålet? Hvad siger bådelauget?

Er det en sag for:

  1. Alm. Brændt Bank?
  2. Lystsejlernes Tur/Retur Forening?
  3. Vift Stolt på Codans Bølge?
  4. Dans m. Røde Kors?
  5. Hjemmeservice?

     Jeg kan forsikre for, at bedemandslaugets medlemmer er ængstelige indtil videre.

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen