Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Affaldsproblemer
august 2001
Indskrænket råderum
     Det er adskillige gange fra bedemændenes side blevet påpeget, at det omsiggribende byggeri på Guldborg Havn og Bede har indskrænket de kultiverede arealer, som bedemændene har lagt deres liv og sjæl i at vedligeholde.
     Ofte bliver vi mødt med den indstilling til problemet, at så bliver der så meget mindre at vedligeholde for os bedemænd. - Men mod uforstand kæmper selv en bedemand forgæves! For hvad er konsekvensen blevet?

Bedemændene har lidt et ikke ubetydeligt vægttab under arbejdet med at indfange omkringflyvende papir-, pap- og plasticaffald

Renovationsarbejde
     En lang og dyr uddannelse til bedemand er blevet konverteret til opgaver af renovationsagtig karakter.
     Der er ingen overdrivelse, at bedemændene har oplevet et større vægttab i bestræbelserne på at indfange omkringflyvende papir-, pap- og plasticaffald, efterladt af havnens mange gæster.

Opsæt små affaldskurve!
     Dette skal ikke opfattes som om, gæsterne ikke er velkomne, tværtimod, - men som et hjertesuk fra overanstrengte bedemænd, der endnu ikke har fået opfyldt ønsket om små affaldskurve, opsat på strategiske steder. Affaldskurve så små, at man ikke kan proppe en fyldt plasticpose deri, men beregnet til ispapir o. lign..
     I øvrigt er affaldscontainernes kapacitet af en sådan størrelsesorden, at det svarer til forsøg på at fylde 5 liter vand i en 1-litersflaske. På sidste bedemandsmøde prøvede vi at udføre eksperimentet. - Det mislykkedes. -

Stumper af en klubstander
     En sidste bøn til bestyrelsen, eller hvem, som efter dette ikke længere kan holde tårerne tilbage:
    Bedemandslauget vil forfærdelig gerne overtage resten af standeren fra flagstangen, om ikke før, så når sæsonen er overstået. Vi kan sagtens selv klippe de sidste frynser af. Der bliver ganske vist ikke mere af bomærket tilbage, men vi kan med en spritskriver selv dekorere det sidste stykke ind mod flagsnoren.

På forhånd, tak!
Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen