Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
En træls tid
Februar 2000

Klubhus, baderum, restaurant, masteskur, båd- og parkeringsplads levner ikke meget råderum til en bedemand, der vil i jorden i en fart
 
Omfattende korrespondance
     Vinteren er, som vi jyder plejer at sige, en træls tid at komme igennem for en bedemand. Ganske vist går en hel del tid med at gennemlæse al relevant faglitteratur, at holde interne studiekredse for til stadighed at holde bedemandslaugets medlemmer velorienterede, at korrespondere (det betyder brevveksle, hr. Gert) med den efterhånden anselige flok af sejlklubber, der jævnligt retter henvendelse for at kunne tilføre deres klubblade noget lødigt stof.
     Nej! Det, der tæller for en ansvarsbevidst bedemand, er at kunne komme i jorden i en fart.

Indskrænket råderum
     Da bedemændene kan mere end deres Fader Vor, og endog kan tyde arkitekttegninger og diagrammer, var bestyrtelsen (ikke bestyrelsen, hr. Gert) formidabel, da vi erfarede, at tegningerne

til klubhusudvidelsen overhovedet ikke indeholdt en udførlig planskitse til, hvordan man i bestyrelsen havde tænkt sig at bedene omkring byggeriet skulle se ud og hvor de skulle placeres.
     Ganske vist er der efterhånden ikke mere fast landjord tilbage på pladsen, når klubhus, baderum, restaurant, masteskur, båd- og parkeringsplads er etableret.
     Men man kunne dog have overvejet en bræmme af siv eller ålegræs, således at bedemændene stadig kunne dyrke deres interesser.
     Men nej! Endog det smukke Rosa Ragusa-bed, som har vakt stor beundring i sommerens løb, og som har glædet himlens småfugle hele den hårde vinter, er skånselsløst blevet jævnet med jorden.
     Vi har næppe ord, der kan skildre vore følelser.
     Vi føler os bed-røvet.

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen