Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Store Bededag
Juni 2000
En travl tid
     Foråret er en skøn tid for en bedemand, travl, anstrengende, men skøn.
     Gad vide, om den pudsende, slibende, lakerende, spartlende og bundsmørende del af bådelaugets medlemmer påskønner og i det hele taget når at iagttage den forandring, som den omgivende natur undergår her i foråret ?
     Bestyrelsen havde valgt et par gode weekender til pligtarbejdet på havnen, og størstedelen af medlemmerne kan nu med god samvittighed læne sig veltilfredse tilbage i cockpittets bløde hynder og drømme drømme om sommerens togter til fjerne kyster og Kragenæs.
     Det må anses for naivt at tro, at 16 timers pligtarbejde fritager én fra at løfte en finger på havnen resten af sæsonen.
 
Arbejdsholdenes mangel på oprydning efter pligtarbejdet er en pestilens, men de forsvundne redskaber en katastrofe!

Redskabsmangel
     Nej! Se blot til bedemændene!
     Ukrudt kender ikke til tidsbegrænsede vokseperioder. Græs vokser uhæmmet på trods af, at bestyrelsen i sin spareiver har bortrationaliseret plænens tilskud af nitrophoska.
     Arbejdsholdenes mangel på oprydning efter forårsarbejdet har vanskeliggjort bedemændenes mulighed for at nå frem til, endsige finde, den del af haveanlægget, som det er deres livsopgave at passe og pleje.
     For at slå hovedet på sømmet så er alle bedemændenes redskaber, samt det noget primitive redskabrsum, forsvundet.

     Den sædvanlige indgangsdør mod vest er blevet til en hemmelig tapetdør i det iøvrigt udmærkede cafélokale. End ikke banken på væggen har været i stand til at afsløre den skjulte indgang.
     En stor trøst i elendigheden har dog været, at Karina har udvist forståelse og omsorg, når bedemændenes frustrationer har nået uanede højder. Kaffe kan lindre og tørre tårer.
 

Udfyld ansøgningsblanketten og meld dig under fanerne i bedemandslauget

Ingen venteliste
     Iøvrigt er ventelisten til optagelse i bedemandslauget opbrugt, så der åbnes igen mulighed for at komme i betragtning efter ansøgning.
     Bestyrelsen har med vanlig forudseenhed udvidet 67-årsgrænsen og erkendt betydningen af "det grå guld".
     Hvis du føler, at blodet endnu kan passere dine åreknuder, at din rollator stadig har luft i hjulene, at din pace-maker har strøm nok til dybe knæbøjninger efter skodder, kapsler og henkastet papir, så meld dig under fanerne i bedemandslauget. (Vi har forresten ikke fået en fane endnu).

Én årlig arbejdsdag!
     Til almindelig orientering kan oplyses, at 4. fredag efter påske - i år d. 19. maj - er en speciel dag for os bedemænd. Dagen kaldes "store bededag" og tilskrives en forordning fra 1686, hvor man indskrænkede ugentlige og månedlige bededage til een årlig.
     Som medlem af bedemandslauget er du altså kun forpligtet til 1 arbejdsdag om året. Se, det vil give bestyrelsen noget at tænke over ved næste overenskomstforhandling.

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen