Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Prøv en Bedelaugs-Quiz
november 2001
Konkurrencebegrebet
     Det kan desværre ikke helt undgås, at en bedemands tanker under den del af arbejdet, der bærer ensformighedens præg, forvilder sig ind på områder, der intet har med havearbejdet at gøre.
 

En bedemands tankevirksomhed når langt ud over, hvad man kunne forvente af dette selvudslettende folkefærd.

     Under sommerens anstrengelser for at løfte det æstetiske indtryk af Guldborg Havn og Bedes forfatning i såvel gæsters som medlemmers øjne, er vi kommet til at tænke over den omsiggribende tendens i både skrevne- og elektroniske medier, nemlig konkurrence- begrebet.

Lænestols-journalistik
     Så såre man åbner for sin radio, overvældes man af telefonkvisser og spørgeprogrammer, hvor mere eller mindre opvakte personer kan ringe ind og deltage i kampen om krus, paraplyer, clockradioer og nøgleringe for ikke at tale om kroophold, hvor det vundne beløb ikke engang dækker udgiften til de nye sko, som husets frue absolut skal have, inden hun vil vise sig offentligt.
     Journalisterne har her fundet en metode, hvorpå de kan få udfyldt en del af programfladen uden at lette sig fra stolen. Næh, lad os få nogle fyldige og informative haveprogrammer i stedet - gerne hele sendetiden.

Seertal og laveste fællesnævner
     Eller hvad med TV?, hvor såvel den ene som den anden kanal kappes om at overgå hinanden i pengeuddelingskonkurrencer, hvor man både kan blive millionær, grisk, Robinson på en fredag, samt den lykkelige ejer af en duftserie, hvis man først har ringet ind og betalt 5 kr. pr. opkald og ellers er heldig med livlinerne.

     Lad os dog i stedet få rigtig, rigtig mange udsendelser med Flemming Leth, der giver rigtig, rigtig gode råd om godt haveværktøj og dets pasning med koldpresset linolie. Resten af tiden skal gives til Søren Ryge o. lign..

Latterlig sejlerquiz for husarerne
     Stor var derfor vor forundring, da der i de sidste numre af Lagune Nyt havde indsneget sig en maritim konkurrence, eller hvad man nu skal kalde den, med spørgsmål om skibe, og hvad deraf følger, og som ikke en levende sjæl havde mulighed for at svare på. Der var sågar udlovet flotte præmier for at lokke husarerne indenfor.
     Heldigvis fremgik det ikke klart, hvor besvarelserne skulle afleveres eller indsendes, så der var nok ikke ret mange, der kom igennem til redaktionen.

Bedemandsquiz går i dybden
     Nu vil vi bedemænd ikke have skudt i skoene, at vi er Jeronimusser, bagstræberiske og ude af stand til at følge tidens trend, så vi har besluttet at hoppe på spørgelegsvognen, udelukkende for at højne folks viden om flora og fauna, om end det er sørgeligt at skulle ligge under for folkets konkurrencementalitet, men hensigten helliger midlet:

BedelaugsQuiz
 © Bedemændene 1999-2001

Skriv kort om randkronens betydning i forhold til skivekronens blomster hos mælkebøtten.
Hvad omhandler afsnit 8 i FN's resolution om brugen af hundeposer i havneområder?
Hvilken slags tøj kan ikke stryges, hverken i den ene eller anden retning?
 
Navn
 
e-mail

Send løsningen før frosten går i jorden og deltag i lodtrækningen om et besøg af Julemanden!

 

Kom så an!
Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen