Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Optagelsesprøve
februar 2002
Unaturlig afgang
     Efterår og vinter er havemæssigt en stille periode for bedemændene. Da unaturlig afgang, som andre steder, har bevirket en udtynding i bedemændenes rækker, har bedemandslauget foranstaltet en optagelsesprøve for nye ansøgere - velvidende, at man ikke fortsat kan forvente samme fine kvalitet i bedenes røgt og pleje med et indskrænket mandskab.

Den stille tid
     Optagelsesprøven er omhyggeligt lagt i vinterperioden for ikke at gribe forstyrrende ind i sæsonens arbejde, og prøven er i skrivende stund overstået.
     Nye ansøgere må vente til næste år.

Skrappe krav
     Kravene til aspiranterne var sat højt, ud fra den betragtning, at man ikke kan overlade pasninge af Guldborg Havn & Bede til hvem som helst. Der blev således lagt vægt på:

  1. at kommende bedemænd skal tale et forståeligt lollandsk
  2. at de skal være i stand til at læse teksten på en frøpose uden hjælp fra formanden
  3. at deres navne ikke må være for svære at udtale, gerne Ib eller Bo
  4. og sidst men ikke mindst, at aspirantens familie helst skal bo på Lolland - til nød Falster - da bedemandslauget er mest tryg ved det.

Lollandsktalende aspiranter ved navn Bo eller Ib med individuel hovedbeklædning i gang med den skriftlige prøve.

Hovedbeklædning underordnet
     Til gengæld lagde de strenge censorer ikke vægt på, hvilken hovedbeklædning man ville benytte som beskyttelse mod solens stråler i arbejdstiden.

Stærkere end nogensinde
     Det kan oplyses med glæde, at alle ansøgerne til bedemandsjobbet bestod med glans, og nu forestår blot at bedemandslauget konstituerer sig med formand og menige, således at vi kan stå stærkt over for bådelaugets bestyrelse på den kommende generalforsamling, hvor vort lønkrav vil lyde:
     - I hvert fald ikke mindre end sidste år!

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen