Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Bedets røgt og pleje, især om ukrudt
Maj 1998
Nedbrydningstid
     Som det vil være bekendt fra et tidligere nummer af Lagunenyt, er nedbrydningstiden for cigaretskod 1-5 år, idet man formentlig tænker på den tamponlignende ende af cigaretten, som indføres i munden gennem et silkeglat indføringshylster.
     En aluminiumsdåse kræver 80-100 år i naturen før den er fordampet. Havde man overhovedet alu-dåser omkring århundredeskiftet? og hvem har haft tid til at sidde og betragte en sådan dåse, formentlig berøvet sit indhold af fast eller flydende, i dette lange åremål?
     Ikke en bedemand i hvert fald, for han har nok at gøre dag ud og dag ind med at betragte de underligste vækster, der skyder frem i det ham tildelte arbejdsområde: Græsplæne, bede og gangarealer.
        Nu er det ikke alle bådelaugets medlemmer, der, på trods af ihærdig belæring i dette tidsskrift af maritim tilsnit, endnu har nået bedemændenes høje standard og viden i det floristiske.

 En sjælden vækst
     Derfor vil det nok være på sin plads at fortælle om en sjælden vækst, der i sommerens løb på trods af, eller måske netop på grund af tørken, har bredt sig med rivende hast på terrasse, så vel som græsplæne, bede og gangarealer.
     Planten er ganske lav, 7 mm høj og bladløs. Det kan ikke være lav, for lav er ikke så lav. Kronen har form som en cirkel, 28 mm i diameter. Cirklens rand er forsynet med 21 indbukninger, og som noget ganske enestående er den cirkelformede krone forsynet med plantens navn eller rettere navne, for det er en artsrig vækst.


Blomsten er udstyret med 21 kronblade og som noget ganske enestående er blomsterbunden forsynet med plantens navn

     Man ser den alle steder, den er yderst hårdfør, visner aldrig og rotorklipperens skarpe knivsblade efterlader højst et hak i planten.

Bedemandskongres
     Da planten ikke hører hjemme i det miljø, som vi bedemænd af al vor kraft tilstræber at skabe til gavn og glæde for bådelaugets medlemmer, har vi besluttet at medbringe planten på næste bedemandskongres og fremlægge den for den højeste hortensionomiske fagkundskab, der så muligvis kan anbefale et passende pesticid.
     Indtil da glæder vi os over, at planten tilsyneladende mangler grønkorn og kun spredes ved hjælp af individer fra dyreverdenen.
     Til slut skal der på utallige opfordringer redegøres for forskellen på planter og henkastet affald i bede:
     planter begynder med p
     affald begynder med a

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen