Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste


Haveblad?
August 1998
På de syv have
     På foranledning af et indlæg i LaguneNyt nr. 2 fra en person, der skriver under pseudonymet "Gert", er det bedemændene meget magtpåliggende at gøre opmærksom på, at det slet ikke er nogen ulykke, hvis LaguneNyt skulle udvikle sig til at blive et haveblad.
     Alene ordet "haveblad" bringer utallige associationer frem hos den del af bedemandslauget, der gennem årtier, sågar årtyver, har krydset de syvs have.

Havebegreber
     Mange begreber, både til lands og til vands, knytter sig til ordet "have". Når sømanden i ældre tid havde revnet sine bukser og derefter løseligt riede flængen sammen, så talte man om haveri.
     Den sunde og nærende morgenmad, som søens folk indtog tidligt og silde, hed oprindelig "havegrød", men blev senere i folkemunde til havregrød.
     "Havesyge", som mange har lidt af i tidens løb, kaldes i dag for søsyge. Og der kunne nævnes mange eksempler endnu, men det vil vi ikke.
     - Og dog:

Søbegreber
     Ordet "sø", som hr. Gert vel ikke vil finde upassende i et klubblad af maritimt tilsnit, har sandelig fundet vej til havefolkets og mange andres begrebsverden.
     Hvem kender f.eks. ikke artsfællen til julestjernen, søstjernen, med de smukke vandblå kronblade?
     Eller forårsbebuderen, søanemonen?

  • Havegrød = havregrød.
  • Havesyge = søsyge.
  • Ri en flænge sammen til havs = haveri.

     For ikke at glemme sømærkerne, der er i familie med skovmærkerne, også kaldet bukkar.
       Den rigtige slagter fører et righoldigt udvalg af søpølser, og bageren kan fremtrylle de lækreste sø-sterkager.

Havestof
       Hr. Gert behøver altså ikke at få betænkeligheder over omfanget af havestof i Lagunenyt, men kunne passende levere stof til bladet vedr. fremgangsmåden i kitning af mellemrum i træværk på små og store fribord.
     Havestoffets omfang kan ikke blive stort nok, thi have og vand hører sammen.

Bedemændene


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen