Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste
 
Sejlads med Skippper

Langfart fra Guldborg Havn og Bede førte til dramatisk forlis på Alstrup Klint
Med bedemanden på en bevæget sejltur på det smukke, men lumske Guldborgsund.

Tekst og tegninger: Bedemanden
Redaktion: Niels N Christensen

Et generøst tilbud
     Det kan naturligvis ikke undgås, at bedemændenes daglige virke i Guldborg Havn og Bede kommer til at aftvinge beundring fra sejlerfolkets side, og at omtalte befolkningsgruppe som følge heraf føler en vis form for taknemmelighed, der f.eks. kunne udmøntes i et ønske om at gøre noget til gengæld.
     Dette skete i den forgangne sommer, idet en sejler, som man ombord skulle tiltale "Skipper", tilbød vederlagsfrit at give et medlem af bedemandlauget en sejltur i det nærliggende Smålandsfarvand. Lad os blot kalde det Smålandshavet.

Det svære valg
     Efter en heftig intern diskussion i bedemandslauget om hvem, der skulle være den heldige deltager i sejlturen, skar formanden demokratisk igennem og udpegede sig selv ud fra den kendsgerning, at han kom nærmest på sejlerfaring af samtlige medlemmer, idet han som dreng havde besejlet Silkeborgsøerne med hjuldamperen "Hjejlen" under dens jomfrusejlads i sin tid.

Maritimt konfirmationstøj
     At iklæde bedelaugets formand et passende maritimt udstyr viste sig at indebære visse vanskeligheder, idet formandens konfirmationhabit, matrostøj med hue og bånd, påtrykt "Najaden" i guld, viste sig ude af stand til at omslutte hans muskuløse overkrop. Påklædningsproblemet blev dog løst, dels gennem Kirkens Korshærs Genbrugsbutik og dels ved gæstesejleres glemte beklædningsgenstande i toiletbygningen, eller hvad man nu skal kalde den.
     Da "Skipper" var noget øm over sit fartøjs gulv, lånte formanden et par Sparta-sko fra et af bedemandslaugets medlemmer, som i sin tid havde været elev af Niels Bukh (1880-1950) på Ollerup Gymnastikhøjskole.

Redningsmidler og sovepose
     Således udrustet manglede blot fremskaffelse af en redningsvest med relevant opdriftskapacitet. Formandens barnebarns oppustelige badering, udformet som en svane, havde heldigvis en diameter, der tillod formanden passage, mens han holdt vejret.
     Efter grundig briefing og formaning til det hjemmeblivende bedemandshold, stillede formanden på bådebroen den aftalte dag med sin sovepose, et sammensyet militærtæppe, Hærens Model 37, under armen, rede til at give sig elementerne i vold.

Ombordstigning og velkomstdrink(s)
     Alt begyndte godt og fornøjeligt med ombordstigningen i Guldborg Havn & Bede.
     Selv er jeg ingen ynder af alkoholiske drikke, og hvad deraf følger. Dog kan man ved forespørgsel hos de menige bedemandslaugsmedlemmer erfare, at deres formand ingenlunde holder sig tilbage, når der bydes på gratisse drikkevarer. Men over for Skipper vil selv den tørstigste komme til kort.
     Kort sagt skulle formandens ombordstigning fejres med en velkomstskål, den ene efter den anden, hvilket resulterede i, at formanden i nogen grad mistede fornemmelsen for tid og sted, og på et vist tidspunkt så sig nødsaget til at genne hunden ud af hundekøjen og indtage dens plads for at samle kræfter inden mødet med havets udfordringer.

Fortøjningerne smides væk
     På et ikke nærmere defineret tidspunkt er fortøjningerne øjensynligt blevet kastet, en noget sjusket omgang med dyrt tovværk, for en kraftig fornemmelse af nogle ukontrollerede bevægelser i seng, gulv, mellemgulv og loft overbeviste formanden om, at fartøjet havde forladt den sikre havn.
     Skippers opmuntrende tilråb til den øvrige besætning, hans kone, om hvad der ville gavne skibets fremdrift, var af en sådan karakter, at formanden, hvem intet menneskeligt er fremmed, ikke ville vove at benytte de samme udtryk i sin ægtefælles nærvær.

Bropassage
     Men hans råberi må tilsyneladende have vækket manden, som kommunen har anbragt i en af de små husvildeboliger på broen over sundet. I hvert fald lod han i sin forskrækkelse over larmen vejbommen falde ned og broklapperne falde op, hvilket bevirkede at vort fartøj uhindret blev ført med strømmen udensunds.
     Dette skulle snart vise sig at få katastrofale følger for vor udsendte.

Vandliniekontrol
     Nu er bedemandslaugsformanden ingen kryster, og han har set farlige situationer i øjnene adskillige gange, bl.a. om foråret, når ukrudtet skyder, men det syn, der mødte ham - frådende bølger på op mod 60-70 cm's højde - betog ham både fornøjelsen, madlysten og glæden ved enhver form for færden på havet.
     Uden at lade sig mærke med noget, for ikke at sprede panik og unødvendig ængstelse hos Skipper og dennes kone, istemte formanden en Chianti af sømandsmæssigt tilsnit og tilbød ædelmodigt at hænge ud over skibssiden for til stadighed at kontrollere, om vandlinien befandt sig på det reglementerede sted.
     Således berøvet udsynet til stort set ikke andet end forbipasserende vand, tang og gopler samt Skippers alkoholiserede navigation, måtte det uundgåelige ske.
Og det skete da også.  

Båden forlades
     Uden forudgående varsel holdt skibet stille, idet speedometeret viste 0 knuder. Alstrup Klints hvide kalkformationer tårnede sig op over mastetoppen, der havde indtaget en hældningsgrad, der nærmede sig feber.
     På dette tidspunkt fornemmede bedelaugsformanden, at han havde ofret nok i den gode sags tjeneste, og at han havde vist sin imødekommenhed over for det sejlende folk og dets særheder. Han besluttede derfor, med redningskransen om maven, at forlade selskabet, hvilket ikke var svært, da tørt land, om end lidt stenet, omgav skibet på alle sider.

Glædeligt gensyn
Hjemturen til fods voldte ingen vanskeligheder. Broen var for de vejfarende, undtagelsesvis, nede, og snart var formanden lykkeligt genforenet med resten af bedemandslauget, der højlydt tilkendegav deres glæde og lettelse over atter at have deres formand hjemme igen. Derefter bar de ham hjem til konen. Sindsbevægelserne havde været for store.

Bedemændene  

Påklædningsproblemet blev løst, dels gennem Kirkens Korshærs Genbrugsbutik og dels ved gæstesejleres glemte beklædningsgenstande i toiletbygningen, eller hvad man nu skal kalde den

 

 

Formandens barnebarns oppustelige badering, udformet som en svane, havde heldigvis en diameter, der tillod formanden passage, mens han holdt vejret.

 

 

Formandens ombordstigning skulle fejres med en velkomstskål, den ene efter den anden, hvilket resulterede i, at formanden i nogen grad mistede fornemmelsen for tid og sted

 

 

Bedemanden hang ud over skibssiden for til stadighed at kontrollere, om vandlinien befandt sig på det reglementerede sted.

 

 

Alstrup Klints hvide kalkformationer tårnede sig op over mastetoppen, der havde indtaget en hældningsgrad, der nærmede sig feber.

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen