Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Waypoints
Waypoints 2000 Copyright © 2000-10 Biørn Stubbæk

Indledning Natsejlads Guldborgsund Smålandshavet Øst om Askø Skydebane

Skydebanen i Vester Kippinge

Vær opmærksom på - under sejlads i Alstrup Vig - at der ofte afholdes skydeøvelser på skydebanen i Vester Kippinge. Kortskitse: Niels N. Christensen
     Der skydes fra position 54o 54´ 600´´ Nord og 11o 45´ 200´´ Øst. Fareområdet går 3.100 meter altså 1,674 sømil fra skydepositionen i vestlige retninger i vinkelen fra 264o til 307o.  Normal skudretning er 285,4o.
     Bemærkninger: Yderst uheldig placeret skydebane. Fareområdet strækker sig ud i sejlrenden og der skydes imod de sejlende som stævner ind i sejlrenden på Guldborgsund.
     Det anbefales at lægge skydepsitionen ind i GPS'en og holde øje med afstanden til dette punkt på din GPS. 
     Man har fra Hjemmeværnet lovet, at der fra 2004 yderligere skulle være radar på skydebanen til at holde øje med lystsejlere.
     Se flere detailkort i fortegnelse over Skydebaner og –terræner med fareområde over søterritoriet, som ikke er anført i Efterretninger for Søfarende . 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen