Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Waypoints
Waypoints 2000 Copyright © 2000-10 Biørn Stubbæk

Indledning Natsejlads Guldborgsund Smålandshavet Øst om Askø Skydebane

Bøjer og navigationspunkter
 N for Guldborgbroen mellem
Vejrø og Storstrømsbroen.


 

     Alle bøjer er målt ved at sejle så tæt på som det er muligt, dvs. inden for 1 meters afstand og trykke "Mark" eller "MOB" på en Garmin 120XL, kortdatum WGS 84.
     Det er gjort på dage med ca. 10 meters målenøjagtighed ifølge navigatoren.
     Målt i perioden august - september 2000.
     Kort forklaring - på 17 bogstaver - til indsættelse der hvor Garmin automatisk sætter dato for waypointoprettelse er under udarbejdelse.
     Som alenesejler har man ikke altid mulighed for at kikke på søkort mens man sejler, så kan man på Waypointets side i navigatoren se forklaringen. Senere kommer der rutelister ud fra disse waypoint lister.

Skriv til Biørn med kommentarer eller rettelser

 
GPS-navn Forklaring Position N Position Ø Bemærkninger
BroGul Guldborgbroen 54 52 276 11 44 915 Under broklappen
Havreh Havrehesten 54 52 714 11 44 821 1. østmærke
Start Stage m. rødt og sort flag 54 52 860 11 44 300 Udlagt startlinie N og vendepunkt
Hildes Hildesvig, stage m. rødt og sort flag 54 53 093 11 42 618 Udlagt mærke for kapsejlads
Alstru Alstrup Klint 54 53 371 11 44 105 Vest mærke
AlstrR Alstrup Klint, N for, Rød 54 53 817 11 43 811 Vendemærke for kapsejlads
AlstrG Alstrup Klint, 1. Grøn 54 53 980 11 43 450  
ArgusG Argus Grund, 2. Grøn 54 54 732 11 41 752  
Vigska Vigsø Skal, 3. Grøn 54 55 430 11 40 240  
Vigsk1 Vigsø Skal, ofte sæler 54 55 050 11 40 700 Navigationspunkt uden mærke
Vigsk2 Vigsø Skal, ofte sæler 55 55 250 11 39 750 Navigationspunkt uden mærke
SuderV Suderø, Vest 54 56 510 11 40 650 Navigationspunkt uden mærke
SuderN Suderø Nord. Suderø Flak 54 57 200 11 41 200 Navigationspunkt uden mærke
Vester Vesterskov Flak 54 58 650 11 44 700 Navigationspunkt uden mærke
Oreh-V NV for Orehoved 54 59 200 11 47 300 Navigationspunkt uden mærke
Oreh-N N for Orehoved 54 58 900 11 50 000 Navigationspunkt uden mærke
Ledasg Ledas Grund 54 56 350 11 39 700 Rød
LedasN Vest for Ledas Gr. Nord 54 56 250 11 38 700 Nord
KogruV Kogrund 54 58 500 11 38 500 Vest
Knudsh Knudshoved Rev. 55 05 420 11 34 000 Vest skal checkes
Dybsoh Dybsø "havn" indløb 55 07 400 11 43 200 Naturskøn ankerplads.Ikke rigtig havn skal checkes
Karreb Karrebæksminde havn 55 10 500 11 38 300 skal checkes
Bisser Bisserup Havn. Rende 55 11 550 11 29 550 Kurs gennem rende 13o
Skeler Skellerev 54 58 400 11 37 500 Øst mærke med lys, Øst for Femø
StenoN Stenøre Nakke 55 00 100 11 32 850 Nordmærke, Femø N
Vindns Vindnæs Horn 0,5sm V 54 59 450 11 30 120 Navigationspunkt uden mærke. Femø
Vejro Vejrø Havn 55 02 050 11 22 550 Havneindløb
FemoHa Femø havn 54 58 340 11 30 275 Yderste grøn v. havn
FemoS1 Femø Sund nr. 1 sydfra 54 56 810 11 29 700 Rød
FemoS2 Femø Sund nr. 2 sydfra 54 57 300 11 29 100 Rød
FemoS3 Femø Sund nr. 3 sydfra 54 58 500 11 28 350 Rød
GronvN     Grønvold 54 55 586 11 32 744 Nordmærke
Gronvo Grøndvold Grund - Femø S 54 55 700 11 32 750 Navigationspunkt imellem N og S m.
GronvS     Grønvold 54 55 897 11 32 674 Sydmærke
Tosseg Tossegrund 54 55 947 11 27 184  
Slette Sletterev. Sydøst for Fejø 54 56 390 11 28 400 Midt imellem N og S mærke
Lilleo Nav. punkt uden mærke 54 55 680 11 27 900 Herfra kræves direkte kurs til Grønvo
Dybvih Dybvig Havn 54 56 300 11 26 300 Yderste grønne pæl inden for Rød
Kirkeg Kirkegrund. Øst for Fejø 54 55 350 11 25 900 Grøn
Averna Avernakke Hage S 54 54 450 11 23 650 Sydmærke
Kragen Kragenæs Havn 54 55 050 11 22 300 Yderste grønne mærke ud for havn
Lindho Lindholm Rev 54 53 250 11 27 400 Midt imellem rødt og grønt mærke
Bandho Bandholm Havns rende 54 51 290 11 30 023 N-S gående rendes N-ligste G mærke
Asko-1 Se specialkort og sammenlign med de af Sakskøbing Bådelaug opgivne positioner 54 51 822 11 30 789 Rød
Asko-2 54 51 907 11 30 889 Rød
Asko-3 54 51 994 11 30 888 Grøn
Asko-4 54 52 027 11 31 083 Rød
Asko-5 54 52 593 11 32 288 Syd
Askø-6 54 52 622 11 32 350 Rød
Asko-7 54 52 862 11 32 305 Grøn
Asko-8 54 52 882 11 32 370 Rød
Asko-9 54 53 119 11 32 199 Grøn
Asko10 54 53 113 11 32 287 Rød
Asko11 54 53 219 11 32 351 Rød
Asko12 54 53 270 11 32 297 Grøn
Asko13 54 53 781 11 32 745 Syd
Stemme 54 54 388 11 35 725 Øst
Jagt 1 Vestermark, Gul på strand 54 54 062 11 38 046 Jagtafmærkning
Jagt 2 Jagtafmærkning. Tårsvig. 54 53 862 11 37 888 Gul, Indsejling Vestermark, lavt vand
Jagt 3 Jagtafmærkning. Tårsvig. 54 52 843 11 36 675 Gul
Jagt 4 Jagtafmærkning. Tårsvig. 54 51 939 11 35 609 Gul
Jagt 5 Jagtafmærkning. Tårsvig. 54 51 698 11 35 328 Gul, Står på bunden. 0,5 m vand!!!
Jagt 6 Jagtafmærkning. Tårsvig. 54 52 760 11 37 690 Gul, den østligste Til jagtafmærkningerne kommer der et affotograferet kort.
Vigso1 for dybgang op til 2 meter 54 55 400 11 36 850 Navigationspunkt uden mærke For den der har ringe dybgang og tør kan i stedet for Vigsø 1 roligt vælge Vigsø 2 i godt vejr:
Vigso2 for dybgang op til 1 meter 54 54 900 11 37 850 Navigationspunkt uden mærke
Vigso3 Vest for Vigsø 54 54 250 11 37 200 Navigationspunkt uden mærke

Revideret maj 2013
 

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen