Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste
 

På søopmåling i Guldborgsund

Om bord i en af Farvandsvæsenets små O-både på en demonstrationstur oktober 2000

Biørn Stubbæk blev inviteret på en opmålingstur på Guldborgsund med en af Farvandsvæsenets O-både

Tekst og foto: Biørn Stubbæk
Redaktion: Niels N Christensen
"Color-plot" søopmåler Morten Sølvsten

Om bord i en O-båd
     Det var spændende at komme om bord i en O-båd. Jeg havde kun fået lovning på en rundvisning i et af fartøjerne som fotograf og korrespondent for bådelauget. Opmålerne fortalte at de var i tidnød, så jeg blev glædeligt overrasket da vi lagde fra kaj for at sejle ud på en demonstrationstur.
     Det kræver rimeligt vejr, for ellers er det ikke muligt at se ud af forruden og vandet sprøjter simpelt hen det hele til på grund af den flade stævn.
     I havn er ekkoloddet beskyttet af to luger i bunden på ca. 1 meters længde. De var lidt længe om at åbne, og gav en skygge på skærmbilledet.
      Et spark i dørken ved transduceren fik dog bevægelsesføleren til at reagere og langsomt sænkedes teknikken på plads. Nu forsvandt skyggen nær ved overfladen på skærmbilledet og bunden blev tydeligere.

Motorlarm
     Vi gik ind i styrehuset og lukkede døren ud til dækket, for larmen fra de to påhængsmotorer forhindrede enhver form for fornuftig samtale. Det var et problem, man havde tænkt sig at gøre noget ved i vinter.
     Motorerne, 2 stk. 36 HK Yanmar diesel påhængs- motorer, har givet masser af problemer, men de er også meget nye og - bortset fra en i Esbjerg - de eneste her i landet.
     Ud over disse er der en 3 cyl. 10Kw Perkinsmotor som genererer stabiliseret 230 volt til alle computerne.

Banen kridtes op
     Lige inden for døren sad målerchefen med fire skærme og han kunne sende signalet fra en af dem videre til en femte skærm foran assistenten ved rattet.
     Chefen afmærkede på en skærm et område, som han ville demonstrere en opmåling på. Man kan angive nøjagtigt, hvor tæt man ønsker at lægge sporene og hastigheden blev også varieret efter dybden. Ligeledes antallet af signaler, man ønsker i sekundet. Det kan være et sted imellem 32 og 35 "skud" i sekundet.
     Båden sættes nu på autostyring, drejer ind på det første spor og lægger sig stabilt på dette. To fintfølende DGPS sørger for en positionsbestemmelse med 0,5 m nøjagtighed. Elektronikken sammenholder de indgåede signaler fra specielt opsatte sendere. Signalerne opfanges af de to hvide antenner placeret diagonalt på båden.

101 lodskud 35 gange i sek.
      Ekkoloddet er meget forskelligt fra dem der bruges i lystfartøjer. Det præsterer faktisk 101 skud á 1,5° x 1,5°, eller en åbningsvinkel på 150° grader tværskibs.
     Det betyder at man i f.eks. Guldborgsund kan opmåle med et spor på 30-35 m i bredden. Loddet kan i øvrigt måle dybder helt ned til 700 m uden problemer.
     På skærmbilledet kan man se, at "skuddene" lige under fartøjet ligger så tæt, at de danner en ubrudt linie. Nær yderpunkterne af det 35 m brede snit ses bundsignalet som prikker.
     Det har taget 4 måneder at opmåle Guldborgsund. Et område som hele Øresund vil det tage år at opmåle.

Automatisk korrektion
    
Chefen bad assistenten og mig om at få skibet til at krænge. Vi stillede os begge så langt ud i b.b. side som mulig. Så begyndte der at komme kurver på et skærmbillede. De betød at hydraulikken ude i kassen under dækket korrigerede for alle bevægelser i skibet, således at transduceren hele tiden peger vinkelret mod bunden.
     Derudover korrigeres alle lodskud automatisk til middelvandstand, for det ændrer sig jo hele tiden.
     Vandstandsmåleren, som stod i hjørnet i det sydlige bassin i Guldborg Havn, registrerede elektronisk vandstanden døgnet rundt og var kun ment som backup, hvis systemet i bådene svigtede. Men det gjorde det ikke.
     Bådelauget fik målepunktet 1,37 meter over daglig vande +/- 2 mm forærende på det røde bolthoveds top. Dette blev målt ud fra fikspunkter på land.

Under Guldborgbroen
     Da båden automatisk havde vendt et par gange for enderne af målefeltet, afbrød vi for at sejle hen til en bøje to gange. Hver gang så jeg et ultrakort lys af ekkoet fra forankringskæden.
     Det samme gjorde vi på vej tilbage og fortsatte så ind under broen, hvor pillerne kunne ses som lodrette streger fra bunden og op.
     Da vi vendte uden for broen, sås det tydeligt at bunden danner en stejl skråning tæt på Lollandssiden.
     Det blev en meget instruktiv og interessant tur på Guldborgsund. Få dage efter min "opmålingstur" blev de røde fartøjer sendt på lastbiler til flådestationen i København.

Ålegræs skaber problemer
     Opmålingsfartøjerne O-1 og O-2 forlod os i begyndelsen af oktober efter en ihærdig indsats med at få samlet data til nye søkort over Guldborgsund. Det blev en betinget succes, fordi søgræsset til slut groede sig flere meter op fra bunden, og blev registreret af ekkoloddet som værende bunden.
     Dette har medført at de må prøve igen til foråret - sandsynligvis. Det bliver spændende at se, hvis de kommer igen, om ekkoloddet er skiftet til en anden frekvens, men det kan jeg ikke forestille mig, da det kostede forsvaret 800.000 kr.

Duc d'alber ved Guldborgbroen
     Til gengæld registrerede ekkoloddet rester af de gamle duc d'alber, som for længst er ødelagt af isgang, nord og syd for Guldborgbroen. Stumperne rager ca. 3 m op fra bunden på 10 m dybde og kan evt. være til fare for større skibe. Mon ikke det var en idé at få dykkerklubben til at undersøge sagen nærmere?
     Opmålerne har nu indsamlet så mange data, at disse i halvandet år skal analyseres inden der bliver søkort ud af dem.

Registrering af marsvin
    
På deres sidste rigtige opmåling observerede søopmålerne 5 marsvin lidt nord for broen, så over en kop kaffe udfyldte vi skemaerne til Zoologisk Museum. Det gør de altid, og det bør vi lystsejlere også gøre, for der er ikke marsvin øst for Bornholm mere.
     Hjælp med registreringen, så vi kan finde ud af hvorfor. Blot et par ord til mig, så sørger jeg for registreringen.

 

Finmekaniker
BIØRN STUBBÆK
Vestermark 9, Vigsnæs
4862 Guldborg
Tlf /fax: (45) 54 77 20 77
Mobil tlf.: (45) 40 46 46 82
E-mail: bi32@image.dk

 

De to O-bådes specifikationer: (kilde: Søværnets konstabelforening)

Båden
 • Trimaranskrog fra Fåborg Værft
 • 2 stk. 36 HK Yanmar diesel påhængsmotorer
 • Topfart 8,5 knob.
 • Brændstoftank 200 l
 • Dybgående ca. 65 cm m. propeller (49 cm for skrog)
 • Deplacement 3,5 tons.
Opmå-
lings-
udstyr
 • SeaBat 8101
 • POS/MV (Position and Orientation System of Moving Vehicle)
 • GPS Ashtech Z-12 modtager
 • EMRI SEM 200 autopilot til liniekontrol
 • ASV 5002- Conductivity Temperature Depth (CTD) profiler
 • SVP-C - On-line lydhastighedssensor.
Naviga-
tions-
udstyr
 • Furuno radar
 • Fluxgate kompas
 • B&G autopilot
 • EMRI SEM 200 autopilot
 • Civil/militær VHF

Det centrale instrument er ekkoloddet, hvis måleresultater automatisk korrigeres for bådens krængning og afvigelser fra middelvandstand. Under en luge på dækket er transduceren ophængt i et kompliceret net af korrigerende hydraulik. Det kan slå igennem bundlemmene, men under søopmåling åbnes de
 

 

Trods fartøjets beskedne ydre dimensioner er der masser af plads indenbords til et righoldigt udvalg af elektroniske hjælpemidler
 

 

Fartøjet kunne i virkeligheden klare opmålingen helt på egen hånd. På skærmen kan besætningen følge med i, hvor langt det er nået i det aktuelle område. Det vender selv for enden af banen og styrer ind i det nye spor.
 

 

Skærmbillede af loddets 150º  cirkelslag. Den lyse stribe er havbunden, som skråner jævnt fra 6 til 8 m dybde. Fartøjet befinder sig i vinklens toppunkt. Billedet bruges kun til visuel kontrol under opmålingen. Alle informationer lagres i en database og hentes frem, når søkortet skal tegnes.
 

 

Søopmålerne efterlod sig et nyttigt minde: Det røde bolthoved er 137 cm over middelvandstand, målt med en nøjagtighed på +/- 2 mm
 

 

Bropillerne på begge sider af den 30 m brede gennemsejlingsåbning vises som lodrette streger på skærmen
 

 

Denne smukke digitale tangskov forhindrede en nøjagtig registrering af bunden 
 

 

Duc d'albe ved Guldborgbroen rager 3 m op fra bunden.
Filen med "Color-plot" er stillet til rådighed af søopmåler Morten Sølvsten
 

 

Opmålingsfartøjerne O-1 og O-2 forlod os i begyndelsen af oktober på de 19 m lange vogntog, som transporterer en værkstedscontainer en kontor- og frokostcontainer samt to trailere til O-bådene.
 

 

O-1 er sat på traileren og den store forsyningstank med diesel hænger i krankrogen. Måske vender det hele tilbage til foråret.

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen