Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste
 
Baltic Cable

"Lady Marjan" og Kabelskibet "Sea Spider" februar-marts 2000 

"Lady Marjan" sejlede mandskab til "Sea Spider" af Delfzijl, der reparerede et højspændingskabel i Østersøen

Tekst: Jørgen Bojesen
Foto: Jørgen Bojesen
Redaktion: Niels N Christensen

Hvem afbrød strømmen?
    Havnens absolut største fartøj, "Lady Marjan", ligger i denne tid ikke på ydersiden af vores mole.
 
Kabelskibet "Sea Spider" 8 sm. NØ for Warnemünde, lige S for T-ruten

    Det skyldes et engagement som serviceskib for det hollandske kabelskib "Sea Spider" fra Delfzijl, der reparerer det store søkabel, Baltic Cable, der går fra Trelleborg i Sverige til Travemünde i Tyskland, og ejes af Sydkraft AB i Malmø og Preussen Elektra GmbH i Hannover.
    Et større skib ankrede - eller drev for sit anker - under orkanen i december 1999 og beskadigede højspændingskablet så alvorligt, at man er nødt til at udskifte ca. 400 m.
     Kablet er 180 mm i diameter og vejer ca. 78 kg. pr. løbende meter, så der er tale om svært grej.

Hvem kan ankre uden anker?
     Reparationen udføres for Baltic Cable af ABB High Voltage Cables, som er medejer af "Sea Spider"s hollandske rederi.
     Kabelskibet er næsten helt nyt, og meget moderne. Man bruger f.eks. ikke ankre til at fastholde positionen, men et såkaldt dynamisk positioneringssystem:
     Man har konstant 4 stk. 360 graders vendbare thrustere (bov-propeller) kørende, som fastholder kabelskibet på den forudvalgte position og retning.
     Det er "Lady Marjan"s opgave at forsyne "Sea Spider" med personale - dvs. specialuddannede teknikere til opgaver ombord i forbindelse med reparationen. Transporten foregår både fra Gedser og Rostock. 

Uden skrammer?
    
"Sea Spider" er daglig arbejdsplads for 52 personer - søfolk og teknikere af enhver art - og man arbejder ligesom på boreplatformene i Nordsøen - 12 timer job og 12 timer fri. 
     Det kræver godt sømandskab at stå ud fra Gedser eller Rostock med "Lady Marjam" i al slags vejr med folk til "Sea Spider" og gå på siden af kabelskibet i grov sø og høje hækbølger fra hurtigfærgerne, som stryger forbi uden at nedsætte hastigheden.

     Indtil nu er der heldigvis ikke opstået skader af større betydning.

"Lady Marjan" i Gedser Havn klar til udrykning de 18 sømil til arbejdsstedet
 
"Sea Spider er ikke køn, men effektiv. Ankrene i den buttede stævn bruges ikke under kabelreparationen
 
Direktørerne for elselskaberne på vej til inspektion af arbejdsstedet i luksuriøse omgivelser i "Lady Marjam"s salon
 
Selv i stille vejr skal man passe på dønningerne. "Lady Marjan" nærmer sig kabelskibet med sagte fart
 
Der er vakse folk ved fortøjningerne, så det nye hold teknikere kan kravle sikkert om bord til specialopgaverne

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen