Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

Laugsarkivet

LaguneNyt 2013 Fotoklubben fortsatte succesen fra sidste år. Juniorafdelingen havde et stort arrangement midt på sommeren. Dansk Sejlunion gav svømmeveste og våddragter. Endnu en stormflod i december med vand i klubhuset. Websiden 10.256 besøg
LaguneNyt 2012 Oversvømmelsen i januar skånede akkurat klubhuset. Vores legeplads erstattedes af Guldborg Fællesråds fantastiske legeanlæg. Åbningstiden for Guldborgbroen forblev næsten uændret i sommermånederne. Websiden 11.308 besøg
LaguneNyt 2011 En nyskabelse var sejlermøde med spisning og præmieuddeling for aftensejladser 2010. Havnens dag med Guldborg visefestival blev gentaget i år med knapt så mange besøgende, måske fordi vi tog entré. Websiden 20.554 besøg
LaguneNyt 2010 Et medlem skaffede bådelauget et vartegn i form af et anker på 2,35 t. Havnens dag med Guldborg visefestival blev midt på sommeren et meget velbesøgt arrangement I august var der bustur til København med kanalrundfart. Websiden 29.283 besøg
LaguneNyt 2009 Slamsugeren "Kaptajn Hummel" blev renoveret og var i gang fra tidligt forår. Sidst på året fik den installeret ny motor. I oktober var lauget medarrangør af festlighederne i forbindelse med Guldborgbroens 75-årsdag. Websiden 43.152 besøg
LaguneNyt 2008 I marts afholdtes generalforsamling i et nyistandsat klubhus. Juniorafdelingen anskaffede en IF'er som øvelsesbåd. Fire nyvalgte bestyrelsesmedlemmer var med til at realisere et længe næret ønske om en ny mastereol. Websiden 51.218 besøg
LaguneNyt 2007 Udbedring af vandskaderne i Café Lagunen var tilendebragt før sæsonen, som blev ualmindelig våd og kølig. Efter afriggergildet gik håndværkerne i gang i klubhuset. Laugsbladet Lagune Nyt stopper efter 10 år. Websiden 43.525 besøg
LaguneNyt 2006 En god sejlsæson med en varm juli måned, en våd august og et usædvanligt lunt efterår, som kulminerede med oversvømmelse af klubhus og Café Lagunen. Websiden 57.814 besøg.
LaguneNyt 2005 Store dele af havnen bliver støvsuget for slam af den effektive pumpe. Klubhuset benyttes så flittigt, at det bliver nødvendigt med stramme regler for udlån. Websiden 71.725 besøg.
LaguneNyt 2004 Et roligt år efter kraftanstrengelsen med byggerierne. Partnerskab i slampumpe, som kommer i gang med uddybningen sidst på året. Websiden 63.722 besøg.
LaguneNyt 2003 Med indsats fra mange sider stod det nye klubhus færdig til standerhejsningen. Indvielsesfest med tamburkorps og borgmestertale.  58.317 besøg iht. nyt statistikprogram..
LaguneNyt 2002 Nyt ramslag letter fornyelsen af bro 2. Sidst på året rives det gamle klubhus ned og grunden lægges til et nyt, hvortil der optages lån i kreditforening. Websiden 51.573 besøg.
LaguneNyt 2001 Efter en turbulent generalforsamling endte alt i fred og fordragelighed med indvielsen af servicebygningen. Sidst på året planer om et nyt klubhus. Websiden 36.023 besøg.
LaguneNyt 2000 Café Lagunen udvides til det dobbelte og lauget får egen hjemmeside med 5.332 besøg, mens klubhusbyggeriet stilles i bero. Sidst på året kommer toiletbyggeriet i gang.
LaguneNyt 1999 Café Lagunen er så stor en succes, at tredje årgang rummer planer om en udvidelse af såvel denne som af klubhuset foruden en ny toiletbygning.
LaguneNyt 1998 Anden årgang er præget af laugets mange aktiviteter og planerne om en tilbygning til klubhuset med café og havneopsyn for at hæve serviceniveauet for gæstesejlerne.
LaguneNyt 1997 Første årgang af Lagune Nyt afløser laugets hidtidige A4-meddelelser og omtaler bl.a. indvielsen af den ny havn, hvorfra bladet har fået sit navn.
BedemandsNyt
1997-2002
Bedemændenes beretninger indeholder ofte en nærgående kommentar til alt, hvad der foregår i og omkring lauget. Her er de samlet under ét fra alle årgange.
Bådblade
1971-2014
Har du gemt dine gamle bådblade? 40 årgange fylder 3-4 hyldemeter, som det er meget svært at finde rundt i. Her er et index, som du måske kan bruge.

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen