Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

26.02.15
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
med de vedtægtsbestemte takstforhøjelser


Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

i bådelaugets klubhus.

 • Dagsorden ifølge vedtægterne § 8.
 • Der er indkommet forslag om vedtægtsændringer, der kræver særlig majoritet (frist 5/2-2015) Andre forslag kan ses i klubhuset fra 12.03.
 • Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse under punkt 6, skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 6. marts 2014.

 

Spisning

 • Spisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.30 i klubhuset.
 • Tilmeldingsfrist til spisning senest fredag den 13. marts til Café Lagunen tlf. 54701114 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dagsorden, § 8

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud.
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget.
 6. Behandling af indkomne forslag
  • §1 - et forslag om at GLB's medlemsskab af diverse foreninger ikke skal være fastlagt i vedtægterne - men bør være et bestyrelsesanliggende..
  • §11 og §12 - en præcisering af, at næstformand og sekretær udpeges ved bestyrelsens konstituerende møde - og ikke vælges på generalforsamlingen.
  • §12 - et forslag der skal gøre det lettere for kasserer og formand at afvikle laugets forretninger - uden at både formand og kasserer skal skrive under.
 7. Valg af formand
  • Steen Hovard på valg, ej villig til genvalg
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af den øvrige bestyrelse - 3 medlemmer og 2 suppleanter
  • Niels Bach på valg, villig til genvalg
  • Michael Jensen på valg, villig til genvalg
  • Søren Wiil på valg, villig til genvalg
  • Suppleanter: 1. supp Søren Hansen og 2. supp Torben Petersen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Revisorerne Birte Pawlik og Frank Rasmussen samt rev.suppl. Erik Andersen er på valg.
 11. Eventuelt.

 

 

Takstforhøjelser

 

Kontingent

2014 2015
Aktive (familie) 1.210 kr. 1.210 kr.
Passive 355 kr. 355 kr.
Juniorer 355 kr. 355 kr.

Indskud

2014 2015
Familiebåde 4.285 kr. 4.285 kr.
Joller 1.435 kr. 1.435 kr.
Ifølge vedtægterne reguleres taksterne med pristallet. I 2015 ændres de ikke - hvis intet andet vedtages

Pladsleje

2014 2015
Familiebåde 2.415 kr. 2.415 kr.
Joller 1.210 kr. 1.210 kr.
Pensionistrabat

505 kr.

505 kr.

Vinterplads

2014 2015
Havnen 360 kr. 360 kr.
 

 

 

 

 

Valg til bestyrelsen

 
Steen Hovard
formand
på valg, ej villig til genvalg
John H. Arildsen
næstformand
er ikke på valg
Preben Kristensen
kasserer
er ikke på valg
Niels Bach
sekretær
på valg. Villig til genvalg
Michael Jensen
best.medlem
på valg. Villig til genvalg
Peter H. Svendsen
best.medlem
er ikke på valg
Søren Wiil 
best.medlem
på valg. Villig til genvalg

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen